SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Fractie

Jan Krooneman

Fractievoorzitter
​0525-661275
jan.krooneman@elburg.nl

Portefeuille​
Commissie Algemeen Bestuur

Jan Willem Valk

Plv. fractievoorzitter
​0525-656736
jan.willem.valk@elburg.nl

Portefeuille
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Dirk Bok

Raadslid
​0525-662337
dirk.bok@elburg.nl

Portefeuille
Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Aalt-Jan Vernooij

Fractievolger

aavernooij@live.nl

Martien Bos

Fractievolger
0525-661039

Arjan Klein

Wethouder
0525-688688
arjan.klein@elburg.nl

Portefeuille
– Toerisme en recreatie
– Kunst en Cultuur
– Leefbaarheid en voorzieningenniveau
– Volkshuisvesting