SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuws

Verkiezingsprogramma: “Uit principe”

Fijn dat u op onze site zoekt naar een verkiezingsprogramma. Een programma waarin gefundeerd onze visie staat op een aantal belangrijke thema’s voor de komende vier jaren. Met concrete voornemens daarbij. We maken het programma …

Oliebollen voor hulpdiensten

Arjan Klein en Philip Docter bezorgden op 30 december oliebollen bij de hulpdiensten. Die waren vaak afwezig: aan het helpen… De heren hebben dan het lekkers achtergelaten, met een boodschap vanuit SGP Elburg: Beste hulpverleners, …

Lokale ondernemers: “Geraakt maar niet verslagen”

SGP Elburg is op bezoek geweest bij twee door de coronamaatregelen getroffen winkels in de gemeente. Fractieleden spraken over de verplichte winkelsluiting en staken winkeliers een hart onder de riem. “Ondernemers zijn niet alleen financieel …

SGP Elburg over de begroting

Jan Krooneman, fractievoorzitter Ver voor de eerste oproepen over de noodzaak om het milieu te sparen, lag er al de christelijke plicht de aarde verantwoord te bebouwen en te bewaren. Als goede rentmeesters de schepping …

Nieuwsbrief 2021-5: Elburg spreekt, ontwikkelingen Doornspijk, verkiezingen en meer

Uit de fractie… Jan Krooneman (fractievoorzitter) Ruim na het zomerreces, nu de herfst al weer ruimschoots zijn intrede heeft gedaan, is het goed om als fractie iets te laten horen over de plannen richting de …

Ontwikkelingen in Doornspijk

Toen we als raadsleden vóór de zomer een presentatie kregen over de verschillende typen mensen in onze kernen werd Doornspijk getypeerd als een “dorp van doeners”. Mensen die hun eigen boontjes graag doppen en van …

Wij nemen verkeersveiligheid serieus

De onveiligheid op bekende kruispunten in de gemeente Elburg heeft de aandacht van de SGP. Niet alleen de gemeenteraadsfractie, maar ook de Gelderse SGP-statenfractie sprak over de aanpak ervan. Samen bezochten ze enkele gevaarlijke locaties. …

SGP Elburg zet verjonging door

Tijdens de ledenvergadering van donderdagavond 16 september 2021 is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. We zetten duidelijk in op verjonging: naast vertrouwde gezichten en namen komt er ook nieuw …

Bezoek aan de Bibliotheek

Door: Aalt-Jan Vernooij en Barthil van Deelen WerkbezoekVrijdagmiddag 16 juli hebben Jan Krooneman en wij tweeën een bezoek gebracht aan de bibliotheek in ’t Harde. Die vestiging van de bibliotheek, nu nog grenzend aan basisschool …

Terugblik

Door: Dirk Bok, raadslid Het einde van het vergaderseizoen 2020/’21 is een goed moment om terug te kijken op het eerste jaar dat ik volledig meewerkte als raadslid. Een rol die me overigens een beetje …

Recreatiezonering: ook op De Haere

Door: Dirk Bok Op 14 juli werden we als gemeenteraad geïnformeerd over “recreatiezonering”. Dit is het indelen van de Veluwe (het Natura-2000-gebied) door de provincie Gelderland (in overleg met belanghebbenden) in verschillende zones. Van zones …

Kadernota – onze inbreng

Fractievoorzitter Jan Krooneman voerde het woord bij de bespreking van de Kadernota, traditioneel het moment voor “algemene beschouwingen”. Zie hier zijn bijdrage. Gevolgen corona voor mensenNu dit jaar alweer voor de helft voorbij is, kunnen …

De “pilot Oostendorp”, voor het behoud van onze aarde

Zoals er in Doornspijk een pilot wordt gedaan met het werken volgens de nieuwe Omgevingswet (met een visiekaart en straks een omgevingsplan), zo is er in Oostendorp een pilot met het aardgasvrij maken van bestaande …

Wie de jeugd heeft…

We leven in een hectische tijd. Langzamerhand worden er versoepelingen doorgevoerd, maar de cijfers liegen er nog niet om. De laatste groep die weer ‘terug naar normaal’ gaat, zijn de jongeren. Ook voor hen is …

Lijsttrekker Arjan Klein aan het woord

Maandag 22 maart was het zover: in Ons Huus werd de lijsttrekker bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. Arjan Klein sprak bij die gelegenheid kort de aanwezigen toe. Na de vergadering maakte Barthil …

Arjan Klein lijsttrekker

“Ik zie er naar uit om in gesprek te gaan” Arjan Klein is de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Elburg. De 42-jarige Klein volgt Jan Krooneman op als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Klein …

Visiekaart Doornspijk

Tijdens de beeldvorming zei wethouder Sneevliet het al: deze visiekaart gaat niet over korte-termijnmaatregelen, maar over de lange termijn. Wat willen we met het dorp Doornspijk, of in ieder geval: de dorpskern. Het proces zoals …

Nieuwsbrief 2021-2

Anders dan anders… Jan Krooneman Het zal geen verrassing zijn: de verkiezingen komen er aan. Er zijn verschillende acties op touw gezet, van de landelijke Studio SGP tot het lokaal plaatsen van verkiezingsborden. Deze nieuwsbrief …

Studio SGP EO in Studio SGP

Een bijzonder moment op vrijdagavond 5 maart: complimenten voor onze Studio SGP Elburg/Oldebroek bij de landelijke Studio SGP! …

Nieuwsbrief 2021-1

Uit gemeenteraad en fractie Jan Krooneman Kerst en de jaarwisseling liggen al weer ruim een maand achter ons. Ook in Elburg was het een rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Dit kwam vooral door de landelijke …

“Koop lokaal” zegt SGP in Den Haag

Onze fractievoorzitter Jan Krooneman riep er in een raadsvergadering vóór de zomer toe op en herhaalde dat later in de media: “Koop lokaal”. Doordat de winkels nu gesloten moeten zijn, is dat bijna onmogelijk. Maar …

SGP Elburg gaat voor hoofdzaken

De Elburgse fractie van de SGP komt met een vernieuwing. Ze vindt dat zijzelf en anderen in de gemeenteraad zich regelmatig bezig houden met details en de hoofdlijnen uit het oog verliezen. Het college wil …

Oliebollen voor hulpverleners

De Elburgse SGP-jongeren hebben op oudejaarsdag de hulpverleners weer verrast met oliebollen. Dat werd gewaardeerd! …

Nieuwsbrief 2020-6

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is vandaag bij de leden op de digitale mat gevallen. We bespreken actuele onderwerpen zoals woningbouw en “diftar”: anders betalen voor afval. Ook stelt ons nieuwe schaduwfractielid Aalt-Jan Vernooij …

Jongeren over abortus

Op 11 november organiseerden de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en de JOVD Flevoland samen een avond over abortus. Zeker geen afgezaagd thema, bleek uit de grote belangstelling voor de avond. Pia Dijkstra van D66 en Diederik van …

Vooruit met Kruismaten!

Wij willen verbetering in de bereikbaarheid van industrieterrein Kruismaten en hebben het college van Burgemeester & Wethouders daarom gevraagd om het langverwachte rapport, waarin nieuwe ontsluitingsmogelijkheden van Kruismaten nader beschreven zijn. In juli 2017 vroeg …

Maatwerk voor instellingen

De effecten van de coronacrisis dringen door tot in al de geledingen van onze samenleving. Mogelijk heeft het coronavirus u persoonlijk getroffen, of heeft u een tijd in quarantaine moeten verblijven. We zien ons beperkt …

Nieuwsbrief 2020-5

Het vergaderseizoen is weer begonnen. De eerste onderwerpen zijn alweer besproken, dus de fractie heeft weer een nieuwsbrief samengesteld. Aandacht voor het nieuwe vergadermodel, de vastgestelde visie op wonen en het stimuleren om lokaal te …

Nieuwe paden…

Wandelliefhebbers hebben het vast gelezen in de Huis-aan-Huis Elburg: er zijn twee nieuwe klompenpaden bijgekomen in Elburg.​Vandaag was het zover: wethouder Arjan Klein onthulde bij restaurant Lucca aan een zonovergoten Havenkade een informatiebord over deze …

Wie is Arjan Klein…?

Altijd al willen weten wie de mens is achter onze wethouder Arjan Klein, de jongste wethouder van de gemeente Elburg? Zijn vrouw, kinderen en zijn gevoel over de politiek? Lees het artikel over hem in …

Thema-avond donorwet

Op 5 juni werd de thema-avond gehouden over de nieuwe Donorwet. Eppie Klein, de gespreksleider vanavond, vraagt eerst even aan de sprekers hoe het met hen gaat. Nadat ze hebben verteld over hun beleving van de …

Onrust om de rustdag

Als SGP zijn we kritisch op het ontnemen van broodnodige rust aan onze burgers. Andere partijen zijn daarentegen kritisch op het ontnemen van omzet aan winkeliers. Het is nu aan ons als raad om tot …

Programma begroting 2020-2023

Ondanks de welvaart in Nederland tekenen zich donkere wolken af aan de horizon. Het lijkt alsof we de economie, de aarde en de ons omringende lucht overbelasten. De economie is tegen overspannenheid aan. Zie de …

SGP-vragen oeververbinding

Gezien de toenemende druk op de N309, pleit de SGP voor onderzoek naar andere mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer tussen Gelderland en Flevoland te bevorderen, waaronder een nieuwe oeververbinding. SGP-wethouder Klein van Elburg …

“Wegens rijkdom gesloten”

De SGP bereidt zich voor op de volgende raadsperiode. In een serie werkbezoeken heeft de fractie zich verdiept in de zorg (Mariposa), onderwijs (Nuborghcollege) en handhaving (de BOA’s). Op 9 maart was het de beurt …

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Vanavond overhandigde Jan Krooneman, lijsttrekker voor SGP Elburg, het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aan afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne. Het programma is een frisse en concrete beschrijving van de politieke ambities van SGP Elburg voor de …

Hart voor talent ontwikkelen

Een werkbezoek aan het Nuborgh college Natuurlijk vindt iedere docent of directeur zijn school een “superschool”, maar bij het Nuborgh-college hebben ze ook echt een afdeling die door Elsevier daartoe is bestempeld: de HAVO-afdeling. Tijd …