SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

SGP de boer op voor de boer

Dinsdag 28 mei 2024 brachten de regionale SGP-kandidaten voor het Europees Parlement Breunis van der Weerd (nr. 10) en Lambert Polinder (nr. 12), met lokale SGP-bestuurders een werkbezoek aan veehouder Nico van de Brake in Oosterwolde. Van de Brake heeft een melkrundveehouderij in het veenweidegebied Oosterwolde. Hij legt uit dat veenweidegronden eigenlijk voor niets anders te gebruiken zijn dan voor het houden van koeien. Die koeien maken van laagwaardige grondstoffen (gras) hoogwaardige voeding in de vorm van melk en vlees. Daarbij gaat Van de Brake op een innovatieve manier te werk en maakt hij gebruik van de voordelen die dat oplevert. Hij bouwde een nieuwe stal van gebruikte materialen en past in die stal technieken toe om stikstofemissies te voorkomen. Dat levert hem een groene financiering op. Bij de innovatiedrift van Van de Brake is de regelgeving de beperkende factor. Zonder bepaalde regelgeving zou hij met bepaalde milieumaatregelen die hij wil toepassen veel verder zijn geweest.

Van de Brake stoort zich mateloos aan de regels die niet aansluiten bij de praktijk. Hij stoort zich er bijvoorbeeld aan dat voor droge woestijngronden in Spanje dezelfde bemestingsregels gelden als voor de vruchtbare veenweiden in Nederland. Het leidt tot uitputting van die rijke Nederlandse gronden. Als het gaat over de afschaffing van de derogatie, een uitzonderingsregel die geldt voor bemesten van Nederlandse gronden, signaleert hij dat die afschaffing zijn doel voorbijschiet. Het leidt tot meer gebruik van kunstmest en zeker op graslanden tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Ondertussen kan hij zo’n 45 vrachtwagens mest minder benutten op zijn gronden. Een schadepost die overeenkomt met een gezinsinkomen.

Lambert Polinder naar aanleiding van het bezoek: ,,De SGP pleit er in Europees verband voor, oog te hebben voor de kenmerken van de regio waar regels voor gelden. De Nederlandse gronden kunnen een extra bemesting uit dierlijke mest prima aan. De SGP heeft oog voor de boer en pleit daarom voor het afschaffen van onnodige en onwerkbare regels. Regels moeten zijn afgestemd op en met de boerenpraktijk. Stem daarom 6 juni op de SGP!”

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)