SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Samen werken

Robot bij Machinefabriek Elburg

Als SGP zijn wij er voor de lokale economie. Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Werkgelegenheid voor de inwoners zorgt voor waardering en een sociaal netwerk, waaraan iedereen behoefte heeft. Werkgelegenheid is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Ook dat past bij goed rentmeesterschap.

De gemeente moet de lokale economie stimuleren om een goede arbeidsmarkt voor onze inwoners te bieden. Ook verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is niet alleen betaald werk waardevol: zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.

Concreet:

 • Waardering voor onbetaald werk, zoals de zorg voor het gezin of mantelzorg.
 • Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus; passend werk voor iedereen.
 • Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures.
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge kinderen, mensen met een zieke partner en oudere werkzoekenden die tegen de pensioenleeftijd aanlopen en werk verrichten t.b.v. maatschappelijk nut.
 • Waar nodig financiële compensatie voor gezinnen die worden getroffen door de bestaande belastingdruk en/of financiële zorgen.

Voor lokale ondernemers
Zelfstandige ondernemers in het midden– en klein bedrijf vormen de ruggengraat van onze lokale economie. Zij dienen gesteund te worden door de gemeentelijke overheid, door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze groeimogelijkheden krijgen op goede locaties. De wet- en regelgeving moet voor hen een stimulans en geen beperking zijn.

Concreet:

 • Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid passend bij de huidige en toekomstige beroepsbevolking.
 • Zorgen voor heldere en duidelijke communicatie tussen de gemeente en bedrijven.
 • Soepel beleid voor boeren en tuinders, om deze voedselvoorzieners en landschapsbeheerders te behouden.
 • Bedrijven met een lichte milieucategorie mogen zich op voormalige agrarische bedrijven vestigen.
 • Meer bedrijvigheid rondom NS station ’t Harde stimuleren.
 • Ontsluiting van industrieterrein Kruismaten verbeteren door een beweegbare brug te plaatsen over het havenkanaal.

Zondagsrust

Blijft het bij werken? De SGP vindt dat bij beleid over de lokale economie en sociale arbeidsmarkt duidelijke afspraken horen over rust. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al ons werk. Wij zien dit niet als een beperking, maar als een verbetering voor onze lokale economie. Een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

Concreet:

 • De zondag is ingesteld door God als rustdag om Hem te danken dat hij ons 6 dagen de mogelijkheid gaf om ons werk te mogen doen en te bidden om kracht voor de nieuwe week. 
 • De zondagsrust is bedoeld om lichaam en geest in balans te houden.
 • De zondagsrust is een positief middel om psychische overbelasting te voorkomen.
 • Zondagsrust voor iedereen betekent dat de winkels op zondag gesloten blijven.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)