Lijsttrekker Arjan Klein aan het woord

Maandag 22 maart was het zover: in Ons Huus werd de lijsttrekker bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. Arjan Klein sprak bij die gelegenheid kort de aanwezigen toe.

Na de vergadering maakte Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en presentator bij Studio SGP EO, met de nieuwe lijsttrekker.

Bekijk hier de beelden daarvan of ga naar www.studiosgpeo.nl.

Fractievergadering

Wilt u iets met ons delen over een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op en ontvang een uitnodiging om ons tijdens de fractievergadering even te spreken. Iedere maand hebben we een fractievergadering. Wanneer precies? Dat vindt u in onderstaand schema.

Arjan Klein lijsttrekker

“Ik zie er naar uit om in gesprek te gaan”

Arjan Klein is de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Elburg. De 42-jarige Klein volgt Jan Krooneman op als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klein kreeg de christelijke politieke beginselen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Opgegroeid in een SGP-gezin, was het vanzelfsprekend om al als jongere actief te worden voor die partij. Dat resulteerde in enkele jaren vice-voorzitterschap van de landelijke SGP-jongeren en het oprichten van een SGP-jongerenafdeling in zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn. Sinds 2018 is hij wethouder en daarvoor was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Elburg.

“De SGP presenteert met Arjan Klein opnieuw een aansprekende lijsttrekker,” zo geeft afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne aan. “Ik vertrouw Arjan graag deze positie toe en zie er naar uit om onder zijn leiding de campagne in te gaan.”

Klein ziet er naar uit om deze rol te vervullen. “Ik zie er naar uit om in gesprek en op campagne te gaan. Als SGP hebben we echt iets toe te voegen in het politieke landschap van Elburg. We zullen het ‘eerlijke verhaal’ blijven vertellen, daarbij willen we als partij herkent worden als koersvast, doelgericht en zorgzaam. In de campagne gaan we dat duidelijk maken en die elementen zullen ook in het verkiezingsprogramma terug te vinden zijn.”

In de komende maanden worden gesprekken gevoerd met de andere kandidaten voor de kieslijst van de SGP. Naar verwachting zal medio september deze lijst gepresenteerd worden.

Visiekaart Doornspijk

Tijdens de beeldvorming zei wethouder Sneevliet het al: deze visiekaart gaat niet over korte-termijnmaatregelen, maar over de lange termijn. Wat willen we met het dorp Doornspijk, of in ieder geval: de dorpskern. Het proces zoals dat is gelopen en het vervolg ervan zien wij als belangrijk leertraject voor de toekomst. Immers, wat we nu doen voor wat de ´pilot Doornspijk´ is gaan heten, gaan we straks ook voor alle andere gebieden van de gemeente doen.

Deze visiekaart vinden we een belangrijke tussenstap bij het vertalen van de Omgevingsvisie naar het Omgevingsplan. Wij vinden daarin de grote lijnen van de Omgevingsvisie wel deels terug, hoewel de gewenste versterking van de relatie met het buitengebied meer uit de verf had kunnen komen. We merken dat woningbouw en andere ruimtelijk ontwikkelingen zorgvuldig zijn ingepast. En we merken dat er naar de klankbordgroep geluisterd is. Wij hebben waardering voor de wijze waarop de leden daarvan hun eigen belangen opzij hebben gezet voor het denken in het dorpsbelang, zoals ook tijdens de beeldvorming door de insprekers is verwoord. Waar mensen samen werken, ontstaat soms wrijving. Laten we wel goed monitoren wat er gebeurt en waarom. Een volgende keer kunnen we misschien deze wrijving voorkomen. Onze nieuwe Programmamanager Inwonerparticipatie kan daar goed werk doen.

Fijn dat het idee achter de Omgevingswet al begint te werken! Ondernemers en maatschappelijk ondernemers zoals Stichting het Feithenhof voelen zich blijkbaar uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. Daar zijn we blij mee, al moet dat ook weer niet gezien worden als iets nieuws. In tegenstelling tot het beeld wat soms ontstaat, vinden wij dat de kern Doornspijk niet stil staat, en niet onleefbaar is:

 • Achter de Beekenkampweg gaat binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.
 • De buurtsuper is gegaan, de Spar is gekomen (in ieder geval, de winkel die nu Spar heet)
 • Er is in het hart van Doornspijk een Hart van Thornspic gebouwd, met huisvesting voor senioren
 • Plan Waterlanden is de afgelopen jaren gewoon gerealiseerd
  En dat allemaal zonder Omgevingsplan, visiekaart en zelfs een omgevingsvisie ontbrak…

Kortom, wij vinden dat de visiekaart een in dit stadium voldoende duidelijke richting geeft en zullen dan ook instemmen met het voorstel. Wel vragen we het college om:

 • zorgvuldige communicatie richting verschillende groepen. De huidige bewoners van de Lageweg zullen anders denken over het zoekgebied in hun uitzicht dan de jongeren die over enkele jaren een mooie eengezinswoning vlak bij de dorpskern willen.
 • te blijven focussen op de langere termijn en niet in allerijl met grote daadkracht dingen te doen waar we later spijt van hebben. In dat verband zien we nog steeds graag de woonvisie concreet toegepast op dit deel van het omgevingsplan: misschien is er nu een aantrekkelijk initiatief voor seniorenhuisvesting, en hebben we straks spijt dat we niet meer woningen voor jonge gezinnen hebben gebouwd.

Reactie op de moties

Wat ons aanspreekt in de motie van LEV over de burgerparticipatie is dat benadrukt wordt dat de pilot in Doornspijk juist ook bedoeld is om ervan te leren voor de hele gemeente. We zien echter geen noodzaak om een evaluatie randvoorwaardelijk te maken aan doorgaan met het proces. We steunen de motie niet, maar vragen het college wel om continu aandacht voor en vastlegging van leerpunten. Burgerparticipatie blijkt in de praktijk nog best lastig, en dit is nog maar een héél klein gebied van onze gemeente…

Wat ons aanspreekt in de motie “cruciale voorzieningen” van Algemeen Belang, CDA en ChristenUnie is de oproep om met de provincie te werken aan en te investeren in de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Bij de beeldvorming zeiden we te vinden dat de Zuiderzeestraatweg er bekaaid vanaf kwam. Dat vinden we nog steeds. Er gebeurt niet veel meer dan verwijzen naar de provincie, terwijl de gemeente zelf ook het initiatief kan nemen en investeringen kan doen. Er lijken als de gemeente initiatief neemt en wat indringender aandacht vraagt bij de provincie wel degelijk mogelijkheden voor verbetering.

Wat ons verder aanspreekt is de ruimte die deze het college wil geven om nadere uitwerking van de visiekaart naar een Omgevingsplan te versnellen. Begrijpelijk vanwege de complexiteit, maar niet minder zorgelijk is dat er voor de implementatie van de Omgevingswet blijkbaar onvoldoende capaciteit is. Wij willen echter dat dáárvoor door de wethouder extra middelen worden gevraagd. De reserve ´Leefbaarheid Doornspijk´ is wat ons betreft echt bedoeld om daarna ´dingen te doen´ aan gemeentelijke voorzieningen (ik houd het bewust vaag, omdat we nog niet weten wat nodig is) of initiatieven een zetje te kunnen geven. De reserve bestemd voor Doornspijk is niet bedoeld om een capaciteitsprobleem in de gemeentelijke organisatie op te lossen.

Wat we ook niet herkennen is de suggestie die wordt gewekt dat:

 • Doornspijk stil staat, zeker als de Omgevingswet zou worden uitgesteld
 • de leefbaarheid in Doornspijk steeds meer onder druk staat: Doornspijkers zijn best tevreden met hun leefomgeving. Tijdens een fractievergadering met het wijkcomité bleef het opvallend stil toen we naar problemen vroegen

Wil de SGP dan wachten? Nee, wij zijn er vóór om:

 • initiatieven die er nu, volgende maand of volgend jaar zijn snel op hun merites te beoordelen (of de Omgevingswet er nu is of niet), net als altijd
 • voor het bepalen van de toekomst zorgvuldig de stappen te zetten en niet in een moment van onbedachtzaamheid dingen te doen waarover men later jaren schreit…
  We steunen ook deze motie dus niet, en zien zo nodig wel graag een voorstel van het college tegemoet voor het oplossen van de capaciteitsproblemen.

Conclusie

Kortom: we zijn vóór de visiekaart en vóór snelheid bij de omzetting in een Omgevingsplan, vragen continu leren van het proces en betrekken van inwoners, gaan uit van snelle behandeling van alle initiatieven (net als altijd) en staan welwillend tegenover een voorstel voor verhogen van de capaciteit tbv de implementatie van de Omgevingswet, waarvan de pilot een onderdeel is.

Inbreng van Dirk Bok bij de besluitvorming over de visiekaart Doornspijk als basis voor een te ontwikkelen Omgevingsplan.

Meer informatie

Nieuwsbrief 2021-2

Anders dan anders…

Jan Krooneman

Het zal geen verrassing zijn: de verkiezingen komen er aan. Er zijn verschillende acties op touw gezet, van de landelijke Studio SGP tot het lokaal plaatsen van verkiezingsborden. Deze nieuwsbrief is daarom anders dan anders: hij staat in het teken van de landelijke verkiezingen. Want ook het resultaat daarvan heeft lokaal gevolgen. Immers: als het in Den Haag regent, druppelt het in Elburg…

Hebt u de kerkdienst in het kader van de verkiezingen al in uw agenda staan? Deze wordt op D.V. 11 maart vanaf 19:00 gehouden in de (Hersteld) Hervormde Kerk in Doornspijk, Zuiderzeestraatweg 104 en is online te volgen via Kerkdienst Gemist. In deze dienst gaat student J. Beens (ons oud-raadslid) voor. Goed om onze afhankelijkheid van God ook bij de verkiezingen te beseffen.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. En: doorsturen mag, graag zelfs!

Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Verkiezingsacties jongeren

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Bij deze verkiezingen zijn we ook als jongeren actief. We flyeren en zorgen op andere manieren dat we in de “echte wereld” zichtbaar zijn. Daarnaast zijn we gestart met een lokale variant van de landelijke uitzendingen: “Studio SGP Eburg/Oldebroek“. Tot de verkiezingen hebben we iedere woensdagavond om 19:30 een uitzending. Behalve op biddag, die uitzending is verplaatst.

De eerste keer sprak ik met raadslid Dirk Bok over zijn werk. Samen met Joël Jansen op z’n scooter ging ik daarna op bezoek bij de BOA’s in Oldebroek. In de tweede aflevering gingen we flyeren in Elburg en daarna ging Joël op zijn scooter langs in Wezep, samen met Tom de Nooijer van SGP Oldebroek. Ze bezochten samen de ondernemers op het Meidoornplein, die de laatste tijd veel last hebben gehad van hangjongeren en getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wij willen ons inzetten voor een hoopvolle toekomst. Met onze flyeracties, Studio SGP Elburg/Oldebroek en het Veluws verkiezingsdebat (zie hieronder) dragen wij ons steentje bij. Onze activiteiten staan ook op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Veluws verkiezingsdebat

Dirk Bok

Op dinsdagavond 9 maart vindt het Veluws Verkiezingsdebat plaats! Drie lijstkandidaten van de Veluwe gaan in gesprek over belangrijke thema’s van de regio: landbouw, woningbouw en bereikbaarheid. Dit zijn thema’s die landelijk besproken worden, maar de mensen op de Veluwe zullen raken. Benieuwd wat verschillende partijen hierover te zeggen hebben?

Aan het verkiezingsdebat doen Veluwse kandidaten mee van SGP, de BoerBurgerBeweging (BBB) en Partij voor de Dieren (PvdD). Voor de SGP is Chris Stoffer uit Elspeet aanwezig, Tweede-Kamerlid en voormalig fractievoorzitter in onze buurgemeente Nunspeet.

Kijk 9 maart vanaf 19:30 mee via de livestream op het YouTube kanaal van SGP-jongeren!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.

“Woonplanning”

De in september 2020 goedgekeurde Woonvisie 2020-2025 is een visie met veel ruimte voor nadere concretisering. Wij hebben bij de bespreking in onze column in de Huis-aan-huis-krant Elburg/Oldebroek herhaald dat we nadere concretisering willen van het college.

We willen graag weten dat we met woningbouwplannen op de goede weg zijn: op weg naar de 800 woningen die de gemeente Elburg naar verwachting nodig heeft. Uiteraard willen we ook dat er passende woningen worden gebouwd. En daarbij hebben we uw hulp nodig: wat vindt u voor uw kern passende woningen? En hoeveel zouden er gebouwd moeten worden? Hoe kunnen we initiatieven stimuleren? Bent u mogelijk bereid zelf (samen met andere inwoners) initiatief te nemen?

Omgevingsplan Doornspijk

Het omgevingsplan voor Doornspijk is in wording. Op basis van de Omgevingsvisie Elburg 2018 en de input tijdens de inwonersbijeenkomsten en via mail/telefoon/post is een visiekaart gemaakt. In februari 2021 wordt hierover gesproken tijdens een aantal bijeenkomsten. Kijk op de website van de gemeente Elburg voor meer informatie.

De input is breed verzameld, maar wat vindt ú voor Doornspijk belangrijk? Natuurlijk zijn wij als raadsleden ervoor om inwoners te vertegenwoordigen en weloverwogen een mening te vormen. Maar we laten ons daarbij graag door anderen inspireren. Deze vragen zijn anoniem, al mag u bij de laatste vraag natuurlijk wel uw naam vermelden.

Bedankt voor het meedenken!