SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Jan Krooneman onderscheiden

In de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022 heeft Jan Krooneman, voorzitter van de lokale SGP-fractie, afscheid genomen. Dat deed hij na 18 jaren in de raad, waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.

Nadat burgemeester Rozendaal hem had toegesproken, deelde hij mee dat Jan een koninklijke onderscheiding was toegekend. Vervolgens speldde hij de versierselen daarvan op.

In zijn eigen afscheidsrede memoreerde Jan de vier burgemeesters die hij meegemaakt heeft in zijn tijd in de raad, de griffier Marianne Luiting waarmee hij 17 jaar samengewerkt heeft en de gemeentesecretaris Piet Wanrooij, met wie hij de 2000 meter hoge Mont Ventoux heeft beklommen. Dat schept een band.

Jan is altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie geweest, ondanks verschillen. Ook in de fractie had hij soms scherpe discussies, maar op menselijk vlak waren de verhoudingen goed. Gods Woord stond in de fractievergaderingen altijd centraal. Hij kon ook goed overweg met ambtenaren en collega-raadsleden.

Hij is blij dat zijn gezin ook aanwezig kan zijn, hoewel sommigen daarvoor 100 kilometer moesten rijden.

Hij besluit door allen Gods zegen toe te wensen: “Het ga jullie allen goed”.

Afscheid Dirk Bok

Op 28 maart nam Dirk Bok afscheid als raadslid. Hij deed dat met de volgende woorden:

“Ik voel me bevoorrecht, voorzitter. Tussen mijn beëdiging op 20 januari 2020 en nu heb ik toch nog één raadsvergadering meegemaakt volgens het “oude normaal” zoals dat sinds die tijd is gaan heten: één waarbij je het politieke zweet kon ruiken. Met anderhalve maand daarna een hartinfarct en alle coronamaatregelen waren de afgelopen twee jaren bijzonder. Met een abrupt einde toen de verkiezingsuitslag definitief werd.

De twee jaren als raadslid (en daarvoor als schaduwfractielid) heb ik UIT OVERTUIGING (SGP) gezocht naar mogelijkheden om SAMEN VOORUIT (EB/PvdA) te komen. En of het nu om de Omgevingswet, het Raadsdashboard of om huisvesting van arbeidsmigranten ging, hebben we LEF (LEV) getoond om DOOR TE PAKKEN (CDA). Door RECHT TE DOEN (CU), en ondanks persoonlijke belangen, te kiezen voor het ALGEMEEN BELANG (AB). Want in de gemeente Elburg hebben we het GOED, maar het kan nog BETER (VVD). Is dat niet ons aller drive? De kracht van verschillen benuttend (in toon, stijl en inhoud) ZIJ AAN ZIJ (CDA) de ware belangen van de gemeente Elburg dienen.

Politiek gaat over relaties, zei u daarnet. Daarom heb ik bij mijn installatie elastiekjes van verbondenheid meegegeven. Die gaan wat uitrekken: aan de directe onderlinge verbondenheid als raadsleden neem ik niet meer deel, maar maatschappelijke betrokkenheid kun je op veel manieren invullen.

Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Noord-Veluwe. De bibliotheek is ook verbindend: ze is er voor iedereen. Ze speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van onze inwoners. En in deze tijd ook bij de DIGItaalvaardigheden, zoals met het Informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen moet óók digitaal mee kunnen doen. Voor dat belangrijke werk wil ik dan ook graag mijn afscheidscadeau bestemmen.

Voorzitter, de plaatselijke afdeling ben ik dank verschuldigd. Zonder hen was ik niet aan dit werk begonnen. De ambtelijke organisatie en de griffie ook: de fysieke en digitale deur stond altijd open en ik heb van hun kennis en drive genoten, ook tijdens de barbecue die vorig najaar weer gehouden kon worden. Daarnaast de collegeleden, ook altijd bereid om even uitleg of toelichting te geven om me verder te helpen. En natuurlijk dank aan alle mede-raads- en burgerraadsleden voor de samenwerking, in het bijzonder mijn “oude en nieuwe” fractiegenoten en schaduwfractieleden en wel heel speciaal mijn fractievoorzitter, die mij door dik en dun steunde, als “critical friend”. En Jan Nathan, die altijd zijn belangstelling toonde bij ziekte of andere omstandigheden. Tenslotte “mijn Gerrie” (Jan Krooneman z’n vrouw heet ook Gerrie) en onze nog thuiswonende dochter: over “critical friends” gesproken…

De afgelopen jaren heb ikzelf en hebben we als wereldburgers ervaren dat de wereld niet zo maakbaar is als we graag zien. Ik heb me gerealiseerd dat “acts of God” niet voor niets zo heten… Het is een werk van God dat ik de afgelopen jaren het politieke werk heb mogen blijven doen.  

Ik wens tenslotte de nieuwe raad, maar ook ons allen, de houding toe van koning Salomo. Hij voelde zijn eigen verstand tekortschieten en vroeg God om wijsheid. Het ga u goed.”

Verkiezingsprogramma aangeboden

Tijdens de ledenvergadering van 3 maart werd het SGP-programma “Uit Principe” aangeboden. In de achterliggende maanden is aan de hand van vijf hoofdthema’s en een aantal praktische ideeën een nieuwe kaart voor Elburg opgesteld. De SGP in gemeente Elburg gaat de komende vier jaar aan de slag met de realisatie van deze nieuwe kaart.

SGP-voorzitter Gerrit Wijnne is naar eigen zeggen “ontzettend trots en dankbaar” vanwege het resultaat wat voorligt. “Ik zie een club enthousiaste mensen die in de afgelopen maanden de schouders er onder heeft gezet. De SGP is klaar voor een nieuwe periode. We hebben frisse ideeën en nieuwe plannen waar de gemeente beter van wordt.” Wijnne heeft zelf het voorwoord van het programma geschreven. “We zijn een partij die goed luistert naar haar leden en kiezers. Toch is dat voor ons niet het belangrijkste. Gods Woord en Zijn getuigenis zijn voor ons de basis en als het ware het kompas waardoor we ons laten leiden.”

Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Uit principe’ meegekregen en is te vinden via www.kiessgp.nl. “De kreet ‘Uit principe’ is niet uit de lucht komen vallen”, zo geeft SGP-lijsttrekker Arjan Klein aan. “We zijn een partij die hecht aan Bijbelse principes en vanuit die basis blijven we aan het werk. Dit zal merkbaar zijn als we in de komende jaren werk gaan maken van de rol van kerken in het sociaal domein.”

De SGP-ledenvergadering vond plaats in dorpshuis ‘Ons Huus’ op de Hoge Enk. “Door de corona-maatregelen kon de fractie niet meer in het gemeentehuis vergaderen en werd uitgeweken naar de dorpshuizen. De bestuurs- en ledenvergaderingen hebben we de laatste jaren in ‘Ons Huus’ gehouden,” aldus Wijnne.

Op bezoek bij Prins Bouw

De gemeente Elburg wil de komende tien jaar zo’n 1.000 woningen bouwen. Onder meer via de Hokseberg op ’t Harde. Reden voor de SGP om bij Prins Bouw, de ontwikkelaar van het project, op bezoek te gaan.

Directeur Wim Prins ontving de Gelderse Statenleden Evert Mulder en Klaas Ruitenberg evenals de raadsleden Dirk Bok, Barthil van Deelen en Arjan Klein. Prins is de vierde generatie die het bedrijf leidt. In 2024 bestaat het 100 jaar. Prins: “We bouwen daar waar vraag is. Zo ook op de Hokseberg waar geïnteresseerden via de projectwebsite hun woonwensen konden aangeven en de voorkeur voor een type woning.” Hij constateert een groot verschil tussen het gemeentelijk beleid en de marktvraag. “We moeten 40 procent sociale huur en betaalbare koop bouwen en uit de aanvragen blijkt dat slechts twee procent behoefte aan sociale huur heeft.”

Het plan start met circa 70 woningen en een zorgcomplex van 60 woningen. “We hebben de buren nadrukkelijk betrokken. Het kost tijd maar levert veel op. We kregen extra grond aangeboden, hebben de plaats van enkele huizen gewijzigd en zichtlijnen aangepast.”

Het bezoek is getroffen door het overleg met de buurt en het parkeren op plaatsen die met groen zijn ingepakt: de groen opbergkoffers voor auto’s. Veel wadi’s met beplanting voor vogels en insecten. Geen hekwerk en schuttingen, maar groene afscheidingen. Volgens Prins staan in Elburg en wijde omgeving talloze projecten op het programma en kan het bedrijf zeker 20 jaar vooruit.

<p>Evert Mulder, Wim Prins, Arjan Klein, Barthil van Deelen en Klaas Ruitenberg.</p>
V.l.n.r. Evert Mulder, Wim Prins, Arjan Klein, Barthil van Deelen en Klaas Ruitenberg

Bezoek boven de kerkgewelven

Een werkbezoek bóven de gewelven van de Grote of St. Nicolaaskerk in Elburg; dat is een unicum. Kerkrentmeesters Jan van de Berg en Edwin Smit brachten lokale en provinciale SGP’ers op deze unieke plek.

Het bewaren van een monumentale kerk is een grote opgave, zo bleek uit een terugblik op uitgevoerde restauraties. Om het majestueuze kerkgebouw in stand te houden zal de lokale en provinciale overheid de kerkelijke gemeente moeten blijven ondersteunen. Dat werd SGP-kandidaten Dirk Bok, Arjan Klein en Jan Willem Valk met hun SGP-collega’s Evert Mulder en Klaas Ruitenberg uit de Gelderse Provinciale Staten wel duidelijk.?

Tijdens het werkbezoek sloten ook Frederik Heldoorn, eigenaar van voegbedrijf Heldoorn, en Jos Snoek, eigenaar van architectenburo Stiel, aan. Beiden zijn nauw betrokken bij het onderhoud van de kerk. “U mag blij zijn met de professionele houding en grote betrokkenheid van het kerkbestuur bij dit monumentale kerkgebouw”, zo verzekerde Jos Snoek de SGP’ers. “We komen het helaas in den lande ook wel anders tegen.”

Een van de recente grote klussen was het aanleggen van de nieuwe verwarming, door zo’n 150 vrijwilligers is het meeste werk verzet. Bovendien zijn grote delen van de kerkmuren opnieuw gevoegd.

“Ondanks onze onderhoudsplanning duikt er toch soms onverwacht een nieuw onderhoudsproject op”, zo verzucht kerkrentmeester Smit. “We verwachten in de nabije toekomst nieuwe onderhoudswerkzaamheden die we niet volledig door de kerkleden kunnen laten ophoesten. We hebben de provincie en gemeente dan echt nodig.” Om ‘gevoel’ bij de werkzaamheden te krijgen, worden de raads- en statenleden meegenomen naar een unieke plaats in de kerk: boven de gewelven. De gewelfde zoldering is zo’n 18 meter hoog en tot verbazing van de bezoekers zit er nog een reusachtige zolder boven de gewelven!

“Dit bezoek geeft als het ware beeld en geluid bij de opgave die deze kerkelijke gemeente heeft om zo’n prachtige kerk te beheren,” stelt SGP-raadslid Jan Willem Valk vast. “Daar moeten we als gemeente bij betrokken blijven.” Hij wordt bijgevallen door Statenlid Evert Mulder: “We zijn blij dat we te gast mochten zijn. Dit geeft ons input die we in zullen zetten om de betrokkenheid van Provincie Gelderland bij Elburg en haar monumenten te waarborgen”.

De Deel als kloppend hart voor Doornspijk

Het is stil in dorpshuis De Deel in Doornspijk als de drie SGP-kandidaten Philip Docter, Barthil van Deelen en Arjan Klein binnenkomen. Buurt- en dorpshuizen zijn voor de SGP belangrijke pijlers voor levendige kernen.

“Dat is een zuur gevolg van de afgelopen periode”, zo verklaart voorzitter Henk Vrijheid de stilte in het gebouw. “Het is hier stil geworden. Door de corona-maatregelen lag het verenigingsleven vrijwel stil en werden feestjes en partijen niet meer gehouden. Juist het verenigingsleven is doorgaans de motor van een dorpshuis”. Toch weigert hij, samen met mede-bestuurder Roel Schra, bij de pakken neer te zitten. Want er is veel mogelijk met De Deel. De Deel kan meer dan het verhuren van zalen aan verenigingen of gymzalen aan basisscholen.

V.l.n.r. Arjan Klein (lijsttrekker), Roel Schra (bestuurslid De Deel), Barthil van Deelen (nr. 5), Philip Docter (nr. 6)

De Deel is inmiddels gedateerd. Dat geeft kansen voor verbetering en een mooie aanleiding om De Deel en de aanpalende omgeving te vernieuwen. De Deel mag meer als ‘dorpskamer’ fungeren. “Iedereen kent ons en we kunnen hier in De Deel voor jongeren en ouderen van alles organiseren”, aldus voorzitter Vrijheid. “We staan open voor activiteiten en bijeenkomsten van verenigingen, kerken, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.”

Twee dagen voor het SGP-werkbezoek is er daarom ook een kennismaking geweest met een organisatie, aangedragen door gemeente Elburg, om samen met het bestuur verder te kijken naar mogelijkheden in en rond De Deel. Het dorpshart van Doornspijk kan versterkt worden, met De Deel als belangrijke spilfunctie. Er is behoefte aan een projectleider die zo’n project, wat verder gaat dan alleen het dorpshuis, gaat leiden. Bovendien dienen de bewoners in het gebied om De Deel heen bij het traject betrokken te worden. 

SGP-lijsttrekker Arjan Klein staat van harte achter het idee om een externe projectleider aan te trekken: “Van de SGP mag deze organisatie en projectleider snel beginnen! Als SGP zijn we ook dankbaar voor de grote betrokkenheid van de bestuurders van De Deel. De energie die hier aanwezig is en ‘loskomt’, moeten we benutten voor de Doornspijker gemeenschap. Dan kunnen we De Deel en haar omgeving toekomstbestendig, levendig en actief te houden. De gemeente moet dit niet zelf gaan doen, maar wel financieel mogelijk maken. Doornspijkers zijn namelijk heel goed in staat hun eigen boontjes te doppen, maar daarin moet de gemeente haar faciliterende en financiële rol vervullen!”

Platform Duurzame Bedrijven

Op 11 februari zijn Barthil van Deelen en Jan van Hattem op bezoek geweest bij Platform Duurzame bedrijven in ’t Harde. We hebben gesproken met Iris van den Hurk en Anniek Rijksen van Platform Duurzame bedrijven over duurzame initiatieven die er zijn om huizen en kantoorpanden te verduurzamen.

We hebben gehoord dat er in omliggende gemeenten en ook in de gemeente Elburg geld wordt gereserveerd om huizen en kantoorpanden te verduurzamen. Het is belangrijk dat er duurzame initiatieven zijn en blijven in de toekomst om zo de gemeente duurzaam en leefbaar te houden voor iedereen. Het is belangrijk dat er de komende periode geld gereserveerd wordt voor dergelijke initiatieven om panden ook daadwerkelijk te verduurzamen in de gemeente Elburg.

V.l.n.r. Barthil van Deelen, Jan van Hattem, Iris van den Hurk, Anniek Rijksen

Er zijn nog teveel huizen en kantoorpanden die niet duurzaam zijn en beter geïsoleerd kunnen worden. Daarom moet er meer geld hiervoor wordt gereserveerd, want er zijn kansen genoeg. Het is belangrijk dat samenwerkingspartners vaker de handen ineen slaan om zo de gemeente Elburg meer te verduurzamen. Daarnaast is het belangrijk dat de vraag naar duurzame woningen goed in kaart wordt gebracht, zodat duidelijk is hoeveel geld er de komende periode beschikbaar moet komen om de huizen en panden ook daadwerkelijk te verduurzamen.

De SGP gáát ervoor. Er moet meer geld vanuit de gemeente worden geserveerd om (lokale) duurzame initiatieven aan te moedigen. Kan de SGP ook op uw stem rekenen op 16 maart a.s.?

Van stront naar stroom voor 200 woningen

Onlangs brachten drie SGP-kandidaten, Dirk Bok, Philip Docter en Barthil van Deelen, een werkbezoek aan boer Wim Bonestroo van de welbekende ijsboerderij in Doornspijk. Onder het genot van koffie met koek werd een goed gesprek gevoerd over boeren, politiek en energie.

Energie voor meer dan 200 woningen

De boerderij ligt aan de rand van de gemeente Elburg met een prachtig uitzicht op het Veluwemeer. Er staan een aantal grote stallen met zo’n 300 koeien. Drie keer per dag worden deze koeien gemolken. Het runnen van een boerderij gaat niet zonder slag of stoot. Boeren moeten 50% van hun stikstof-uitstoot reduceren. Bonestroo loste dat als volgt op: hij verzamelt de koeienmest in een mestsilo, waar een vergister op aangesloten is. Bij het vergisten van mest komt gas vrij en geen stikstof. Uit 1 kuub mest wordt 25 kuub gas gewonnen. Dat gas drijft een motor aan om stroom op te wekken. Zo wordt stront omgezet naar stroom.

Wim Bonestroo (links) en Barthil van Deelen in gesprek in de stal
(klik voor de aflevering van StudioSGP)

Bonestroo kan met zijn vergister 211 woningen op jaarbasis van energie voorzien. Het voordeel hiervan is dat de emissie van stikstof grotendeels verdwijnt en de mest direct nuttig wordt gebruikt. Op dit moment is de Europese wetgeving nog niet zover dat de energie uit mest ook geschikt is voor het huishouden. Volgens boer Bonestroo gaat dat nog wel veranderen. Binnenkort komen er ook 1000 zonnepanelen op het dak van de stal te liggen. Wanneer Bonestroo wordt gevraagd wat hij van een weiland vol met zonnepanelen vindt, kijkt hij bedenkelijk: “De grond wordt na verloop van tijd ongeschikt om er nog wat op te laten groeien. Dus verlies je vruchtbare grond, die nodig is om gras, aardappels of mais te laten groeien.”

Wim Bonestroo (rechts) in gesprek met Barthil van Deelen (nr. 5) voor de vergister

Stikstof

De volgende ontwikkeling is voor Bonestroo de zogenaamde stikstof-stripper. Deze ‘stripper’ moet er voor zorgen dat de overgebleven stikstof uit de mest wordt gefilterd, zodat daar uiteindelijk een kunstmestvervanger van gemaakt wordt. Zo krijgt hij de voedselkringloop op zijn bedrijf rond en hoeft hij geen kunstmest meer te kopen, bovendien stoot hij geen stikstof meer uit.

Kalfjes

Op de boerderij wordt ook ijs verkocht. Jaarlijks komen er ongeveer 15.000 bezoekers een ijsje halen en tevens een kijkje nemen in de stallen. Bonestroo glundert: “Dat vind ik mooi, de mensen kunnen dan met eigen ogen het boerenwerk zien. Soms gebeurt het wel dat een koe moet kalven. Dan roep ik de gasten erbij. Kinderen laat ik helpen en vernoem het geboren kalfje naar het kind dat mij heeft geholpen.

Op deze wijze wil ik de burgers dichtbij het boerenvak brengen. Er komen zelfs mensen die voor het eerst in hun leven op een boerderij zijn! Kinderen begrijpen daarna dat melk niet in de supermarkt wordt gemaakt, maar dat het uit de koe komt.”

Ruimte voor boeren

Voor de SGP is het opnieuw bevestigd: innoverende boeren moeten ruimte krijgen voor hun bedrijfsvoering. Voldoende ruimte om hun bedrijf te kunnen uitbreiden en helemaal als zij voor verduurzaming en energie-opwek extra ruimte nodig hebben.

Gezond boerenverstand, daar is de SGP wel van!