SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Bezoek boven de kerkgewelven

Een werkbezoek bóven de gewelven van de Grote of St. Nicolaaskerk in Elburg; dat is een unicum. Kerkrentmeesters Jan van de Berg en Edwin Smit brachten lokale en provinciale SGP’ers op deze unieke plek.

Het bewaren van een monumentale kerk is een grote opgave, zo bleek uit een terugblik op uitgevoerde restauraties. Om het majestueuze kerkgebouw in stand te houden zal de lokale en provinciale overheid de kerkelijke gemeente moeten blijven ondersteunen. Dat werd SGP-kandidaten Dirk Bok, Arjan Klein en Jan Willem Valk met hun SGP-collega’s Evert Mulder en Klaas Ruitenberg uit de Gelderse Provinciale Staten wel duidelijk.?

Tijdens het werkbezoek sloten ook Frederik Heldoorn, eigenaar van voegbedrijf Heldoorn, en Jos Snoek, eigenaar van architectenburo Stiel, aan. Beiden zijn nauw betrokken bij het onderhoud van de kerk. “U mag blij zijn met de professionele houding en grote betrokkenheid van het kerkbestuur bij dit monumentale kerkgebouw”, zo verzekerde Jos Snoek de SGP’ers. “We komen het helaas in den lande ook wel anders tegen.”

Een van de recente grote klussen was het aanleggen van de nieuwe verwarming, door zo’n 150 vrijwilligers is het meeste werk verzet. Bovendien zijn grote delen van de kerkmuren opnieuw gevoegd.

“Ondanks onze onderhoudsplanning duikt er toch soms onverwacht een nieuw onderhoudsproject op”, zo verzucht kerkrentmeester Smit. “We verwachten in de nabije toekomst nieuwe onderhoudswerkzaamheden die we niet volledig door de kerkleden kunnen laten ophoesten. We hebben de provincie en gemeente dan echt nodig.” Om ‘gevoel’ bij de werkzaamheden te krijgen, worden de raads- en statenleden meegenomen naar een unieke plaats in de kerk: boven de gewelven. De gewelfde zoldering is zo’n 18 meter hoog en tot verbazing van de bezoekers zit er nog een reusachtige zolder boven de gewelven!

“Dit bezoek geeft als het ware beeld en geluid bij de opgave die deze kerkelijke gemeente heeft om zo’n prachtige kerk te beheren,” stelt SGP-raadslid Jan Willem Valk vast. “Daar moeten we als gemeente bij betrokken blijven.” Hij wordt bijgevallen door Statenlid Evert Mulder: “We zijn blij dat we te gast mochten zijn. Dit geeft ons input die we in zullen zetten om de betrokkenheid van Provincie Gelderland bij Elburg en haar monumenten te waarborgen”.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)