Lijsttrekker Arjan Klein aan het woord

Maandag 22 maart was het zover: in Ons Huus werd de lijsttrekker bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. Arjan Klein sprak bij die gelegenheid kort de aanwezigen toe.

Na de vergadering maakte Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en presentator bij Studio SGP EO, met de nieuwe lijsttrekker.

Bekijk hier de beelden daarvan of ga naar www.studiosgpeo.nl.

Arjan Klein lijsttrekker

“Ik zie er naar uit om in gesprek te gaan”

Arjan Klein is de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Elburg. De 42-jarige Klein volgt Jan Krooneman op als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klein kreeg de christelijke politieke beginselen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Opgegroeid in een SGP-gezin, was het vanzelfsprekend om al als jongere actief te worden voor die partij. Dat resulteerde in enkele jaren vice-voorzitterschap van de landelijke SGP-jongeren en het oprichten van een SGP-jongerenafdeling in zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn. Sinds 2018 is hij wethouder en daarvoor was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Elburg.

“De SGP presenteert met Arjan Klein opnieuw een aansprekende lijsttrekker,” zo geeft afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne aan. “Ik vertrouw Arjan graag deze positie toe en zie er naar uit om onder zijn leiding de campagne in te gaan.”

Klein ziet er naar uit om deze rol te vervullen. “Ik zie er naar uit om in gesprek en op campagne te gaan. Als SGP hebben we echt iets toe te voegen in het politieke landschap van Elburg. We zullen het ‘eerlijke verhaal’ blijven vertellen, daarbij willen we als partij herkent worden als koersvast, doelgericht en zorgzaam. In de campagne gaan we dat duidelijk maken en die elementen zullen ook in het verkiezingsprogramma terug te vinden zijn.”

In de komende maanden worden gesprekken gevoerd met de andere kandidaten voor de kieslijst van de SGP. Naar verwachting zal medio september deze lijst gepresenteerd worden.

Visiekaart Doornspijk

Tijdens de beeldvorming zei wethouder Sneevliet het al: deze visiekaart gaat niet over korte-termijnmaatregelen, maar over de lange termijn. Wat willen we met het dorp Doornspijk, of in ieder geval: de dorpskern. Het proces zoals dat is gelopen en het vervolg ervan zien wij als belangrijk leertraject voor de toekomst. Immers, wat we nu doen voor wat de ´pilot Doornspijk´ is gaan heten, gaan we straks ook voor alle andere gebieden van de gemeente doen.

Deze visiekaart vinden we een belangrijke tussenstap bij het vertalen van de Omgevingsvisie naar het Omgevingsplan. Wij vinden daarin de grote lijnen van de Omgevingsvisie wel deels terug, hoewel de gewenste versterking van de relatie met het buitengebied meer uit de verf had kunnen komen. We merken dat woningbouw en andere ruimtelijk ontwikkelingen zorgvuldig zijn ingepast. En we merken dat er naar de klankbordgroep geluisterd is. Wij hebben waardering voor de wijze waarop de leden daarvan hun eigen belangen opzij hebben gezet voor het denken in het dorpsbelang, zoals ook tijdens de beeldvorming door de insprekers is verwoord. Waar mensen samen werken, ontstaat soms wrijving. Laten we wel goed monitoren wat er gebeurt en waarom. Een volgende keer kunnen we misschien deze wrijving voorkomen. Onze nieuwe Programmamanager Inwonerparticipatie kan daar goed werk doen.

Fijn dat het idee achter de Omgevingswet al begint te werken! Ondernemers en maatschappelijk ondernemers zoals Stichting het Feithenhof voelen zich blijkbaar uitgedaagd tot het nemen van initiatieven. Daar zijn we blij mee, al moet dat ook weer niet gezien worden als iets nieuws. In tegenstelling tot het beeld wat soms ontstaat, vinden wij dat de kern Doornspijk niet stil staat, en niet onleefbaar is:

 • Achter de Beekenkampweg gaat binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.
 • De buurtsuper is gegaan, de Spar is gekomen (in ieder geval, de winkel die nu Spar heet)
 • Er is in het hart van Doornspijk een Hart van Thornspic gebouwd, met huisvesting voor senioren
 • Plan Waterlanden is de afgelopen jaren gewoon gerealiseerd
  En dat allemaal zonder Omgevingsplan, visiekaart en zelfs een omgevingsvisie ontbrak…

Kortom, wij vinden dat de visiekaart een in dit stadium voldoende duidelijke richting geeft en zullen dan ook instemmen met het voorstel. Wel vragen we het college om:

 • zorgvuldige communicatie richting verschillende groepen. De huidige bewoners van de Lageweg zullen anders denken over het zoekgebied in hun uitzicht dan de jongeren die over enkele jaren een mooie eengezinswoning vlak bij de dorpskern willen.
 • te blijven focussen op de langere termijn en niet in allerijl met grote daadkracht dingen te doen waar we later spijt van hebben. In dat verband zien we nog steeds graag de woonvisie concreet toegepast op dit deel van het omgevingsplan: misschien is er nu een aantrekkelijk initiatief voor seniorenhuisvesting, en hebben we straks spijt dat we niet meer woningen voor jonge gezinnen hebben gebouwd.

Reactie op de moties

Wat ons aanspreekt in de motie van LEV over de burgerparticipatie is dat benadrukt wordt dat de pilot in Doornspijk juist ook bedoeld is om ervan te leren voor de hele gemeente. We zien echter geen noodzaak om een evaluatie randvoorwaardelijk te maken aan doorgaan met het proces. We steunen de motie niet, maar vragen het college wel om continu aandacht voor en vastlegging van leerpunten. Burgerparticipatie blijkt in de praktijk nog best lastig, en dit is nog maar een héél klein gebied van onze gemeente…

Wat ons aanspreekt in de motie “cruciale voorzieningen” van Algemeen Belang, CDA en ChristenUnie is de oproep om met de provincie te werken aan en te investeren in de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg. Bij de beeldvorming zeiden we te vinden dat de Zuiderzeestraatweg er bekaaid vanaf kwam. Dat vinden we nog steeds. Er gebeurt niet veel meer dan verwijzen naar de provincie, terwijl de gemeente zelf ook het initiatief kan nemen en investeringen kan doen. Er lijken als de gemeente initiatief neemt en wat indringender aandacht vraagt bij de provincie wel degelijk mogelijkheden voor verbetering.

Wat ons verder aanspreekt is de ruimte die deze het college wil geven om nadere uitwerking van de visiekaart naar een Omgevingsplan te versnellen. Begrijpelijk vanwege de complexiteit, maar niet minder zorgelijk is dat er voor de implementatie van de Omgevingswet blijkbaar onvoldoende capaciteit is. Wij willen echter dat dáárvoor door de wethouder extra middelen worden gevraagd. De reserve ´Leefbaarheid Doornspijk´ is wat ons betreft echt bedoeld om daarna ´dingen te doen´ aan gemeentelijke voorzieningen (ik houd het bewust vaag, omdat we nog niet weten wat nodig is) of initiatieven een zetje te kunnen geven. De reserve bestemd voor Doornspijk is niet bedoeld om een capaciteitsprobleem in de gemeentelijke organisatie op te lossen.

Wat we ook niet herkennen is de suggestie die wordt gewekt dat:

 • Doornspijk stil staat, zeker als de Omgevingswet zou worden uitgesteld
 • de leefbaarheid in Doornspijk steeds meer onder druk staat: Doornspijkers zijn best tevreden met hun leefomgeving. Tijdens een fractievergadering met het wijkcomité bleef het opvallend stil toen we naar problemen vroegen

Wil de SGP dan wachten? Nee, wij zijn er vóór om:

 • initiatieven die er nu, volgende maand of volgend jaar zijn snel op hun merites te beoordelen (of de Omgevingswet er nu is of niet), net als altijd
 • voor het bepalen van de toekomst zorgvuldig de stappen te zetten en niet in een moment van onbedachtzaamheid dingen te doen waarover men later jaren schreit…
  We steunen ook deze motie dus niet, en zien zo nodig wel graag een voorstel van het college tegemoet voor het oplossen van de capaciteitsproblemen.

Conclusie

Kortom: we zijn vóór de visiekaart en vóór snelheid bij de omzetting in een Omgevingsplan, vragen continu leren van het proces en betrekken van inwoners, gaan uit van snelle behandeling van alle initiatieven (net als altijd) en staan welwillend tegenover een voorstel voor verhogen van de capaciteit tbv de implementatie van de Omgevingswet, waarvan de pilot een onderdeel is.

Inbreng van Dirk Bok bij de besluitvorming over de visiekaart Doornspijk als basis voor een te ontwikkelen Omgevingsplan.

Meer informatie

Nieuwsbrief 2021-2

Anders dan anders…

Jan Krooneman

Het zal geen verrassing zijn: de verkiezingen komen er aan. Er zijn verschillende acties op touw gezet, van de landelijke Studio SGP tot het lokaal plaatsen van verkiezingsborden. Deze nieuwsbrief is daarom anders dan anders: hij staat in het teken van de landelijke verkiezingen. Want ook het resultaat daarvan heeft lokaal gevolgen. Immers: als het in Den Haag regent, druppelt het in Elburg…

Hebt u de kerkdienst in het kader van de verkiezingen al in uw agenda staan? Deze wordt op D.V. 11 maart vanaf 19:00 gehouden in de (Hersteld) Hervormde Kerk in Doornspijk, Zuiderzeestraatweg 104 en is online te volgen via Kerkdienst Gemist. In deze dienst gaat student J. Beens (ons oud-raadslid) voor. Goed om onze afhankelijkheid van God ook bij de verkiezingen te beseffen.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. En: doorsturen mag, graag zelfs!

Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Verkiezingsacties jongeren

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Bij deze verkiezingen zijn we ook als jongeren actief. We flyeren en zorgen op andere manieren dat we in de “echte wereld” zichtbaar zijn. Daarnaast zijn we gestart met een lokale variant van de landelijke uitzendingen: “Studio SGP Eburg/Oldebroek“. Tot de verkiezingen hebben we iedere woensdagavond om 19:30 een uitzending. Behalve op biddag, die uitzending is verplaatst.

De eerste keer sprak ik met raadslid Dirk Bok over zijn werk. Samen met Joël Jansen op z’n scooter ging ik daarna op bezoek bij de BOA’s in Oldebroek. In de tweede aflevering gingen we flyeren in Elburg en daarna ging Joël op zijn scooter langs in Wezep, samen met Tom de Nooijer van SGP Oldebroek. Ze bezochten samen de ondernemers op het Meidoornplein, die de laatste tijd veel last hebben gehad van hangjongeren en getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wij willen ons inzetten voor een hoopvolle toekomst. Met onze flyeracties, Studio SGP Elburg/Oldebroek en het Veluws verkiezingsdebat (zie hieronder) dragen wij ons steentje bij. Onze activiteiten staan ook op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Veluws verkiezingsdebat

Dirk Bok

Op dinsdagavond 9 maart vindt het Veluws Verkiezingsdebat plaats! Drie lijstkandidaten van de Veluwe gaan in gesprek over belangrijke thema’s van de regio: landbouw, woningbouw en bereikbaarheid. Dit zijn thema’s die landelijk besproken worden, maar de mensen op de Veluwe zullen raken. Benieuwd wat verschillende partijen hierover te zeggen hebben?

Aan het verkiezingsdebat doen Veluwse kandidaten mee van SGP, de BoerBurgerBeweging (BBB) en Partij voor de Dieren (PvdD). Voor de SGP is Chris Stoffer uit Elspeet aanwezig, Tweede-Kamerlid en voormalig fractievoorzitter in onze buurgemeente Nunspeet.

Kijk 9 maart vanaf 19:30 mee via de livestream op het YouTube kanaal van SGP-jongeren!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.

Nieuwsbrief 2021-1

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Kerst en de jaarwisseling liggen al weer ruim een maand achter ons. Ook in Elburg was het een rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Dit kwam vooral door de landelijke Corona-beperkingen. Toch is er, juist in de aanloop naar de feestdagen, nog voor €35.000 aan schade vastgesteld.

Momenteel vinden al onze (fractie)vergaderingen digitaal plaats. Dit is verre van prettig, maar het kan niet anders. Tien jaar geleden zou alles bestuurlijk stilgelegd zijn, nu gaat het ‘gewoon’ door.

Ook zijn de landelijke verkiezingen weer in aantocht. Dat is te merken ook! De meeste partijen beginnen de electorale messen te slijpen. Het gaat ook de plaatselijke afdelingen niet voorbij. Toch is het wel een heel bijzondere aanloop naar de verkiezingen. Niet in de laatste plaats door de wereldwijde Corona-pandemie. Deze crisis legt beslag op een groot deel van het denken en doen van mensen. Ook Nederland is zwaar getroffen door het virus. Vermoedelijk zijn er op dit moment al zo’n 20.000 slachtoffers te betreuren.

Ook de SGP maakt zich op om het politieke profiel duidelijk neer te zetten. Onlangs kwam het thema “samenwerking met partijen als de Partij voor de Vrijheid (PVV) en Forum voor Democratie (FvD)” langs bij de landelijke fractie en het bestuur. Onze nieuwe voorzitter Van Meeuwen gaf aan geen heil te zien in samenwerking met FvD. De beide andere christelijke partijen zijn voor hem meer natuurlijke bondgenoten. Kees van der Staaij daarentegen sluit niemand op voorhand uit en zegt met elke partij, afhankelijk van het onderwerp, samen te willen werken. Binnen de SGP zijn er ook wel raadsleden die sympathie voelen voor deze partij, rechts in het conservatieve spectrum. Lastig is dat deze partijen zeker niet afwijzend staan tegenover abortus en euthanasie. De meest nabije partners in het politieke speelveld zijn toch de ChristenUnie en het CDA.

Naast de lokale onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief ook een verhaal over de verkiezingen geschreven door Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. We zijn blij met onze actieve jongeren. Oók digitaal trouwens, zoals met de drukbezochte avond over abortus in november.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Stemmen voor later!

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Jongeren en verkiezingen gaan niet makkelijk samen. De jongerenafdeling van de gemeenten Elburg en Oldebroek bestaat op dit moment immers uit vier bestuursleden, van wie er drie minderjarig zijn. Wat zouden wij als lokale jongeren kunnen betekenen voor de (landelijke) politiek, ondanks het feit dat we niet mogen stemmen?

Afgelopen maand lanceerden wij de campagne ‘Stemmen voor Later’. Als jongeren zijn wij verantwoordelijk voor de samenleving van de toekomst. Als SGP-jongeren zijn wij nog steeds de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. En ook wij worden ouder. Wij zijn de stemmen voor later!

Wij willen ons daarom nu al inzetten voor een hoopvolle toekomst. De komende maanden streven wij ernaar om in onze eigen regio te laten zien waarvoor het betrouwbare, christelijke, staatkundig-gereformeerde geluid nodig is. Daarvoor gaan we een actieve campagne voeren, die uit drie delen zal bestaan:

 • onze eerste bijdrage is een Veluws verkiezingsdebat met Chris Stoffer op D.V. 9 maart
 • het tweede deel van onze inbreng is een door ons gemaakte lokale Studio SGP en
 • ten derde gaan we natuurlijk de straat op.
Samen gaan we voor die vierde zetel! Er volgt meer informatie over deze activiteiten op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Schuldhulpverlening

Jan Willem Valk

Afgelopen maand spraken we als raad over het onderwerp schuldhulpverlening. Op dit moment heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Het is ingewikkeld om steun aan te vragen en daardoor zijn de schulden meestal al hoog opgelopen voordat er hulp wordt ingeschakeld. Mensen ervaren stress, krijgen sneller gezondheidsproblemen en raken sneller in een sociaal isolement.

De maatschappelijk bewustwording rondom schulden en armoede is enorm toegenomen. Het aanpakken en voorkomen van armoede en de schuldenproblematiek zijn speerpunten van landelijke en plaatselijk overheden. Belangrijk onderdeel is het tijdig ontvangen van signalen en daarop adequaat hulp aanbieden.

Afgelopen jaar is er een wet aangenomen die de gemeenten opdraagt signalen van derden (bedrijven en instellingen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en nutsbedrijven) over betalingsachterstanden te registreren. De gemeente krijg deze signalen nadat het de bedrijven en instellingen zelf niet gelukt is de betalingsachterstand te innen. Verder regelt de wet dat de gemeente, naar aanleiding van deze signalen, uit eigen beweging hulp moet aanbieden. Hiervoor heeft de gemeente Elburg een plan van aanpak opgesteld, samen met omliggende gemeenten. Voorbeelden van stappen die gezet worde in de hulpverlening zijn het pro-actief aanbieden van informate, zoals bij voorbeeld een flyer, maar ook huisbezoeken zijn onderdeel van de hulp.

Belangrijk uitgangspunt voor ons als fractie is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld het Financieel trefpunt, vrijwilligers zoals Schuldhulpmaatje en diaconiën van kerken.

De raad moest een besluit nemen over de maximale termijn die de gemeente krijgt om een definitieve reactie te geven op een aanvraag voor schuldhulpverlening. Besloten is om aan te sluiten bij de termijn van 8 weken, die vaak als maximum geldt. Betekent natuurlijk allerminst dat elke aanvraag ook daadwerkelijk zolang moet wachten: het gaat hierbij om een uiterste termijn. We hebben er dan ook op aangedrongen de doorlopen tijden te meten zodat er inzicht is in de termijn waarom aanvragen afgehandeld worden.

Op die manier hebben we informatie waardoor we de uitvoering van ons besluit kunnen volgen. Lees ook hieronder bij “Raadsdashboard”.

Raadsdashboard helpt sturen op hoofdlijnen

Dirk Bok

Regelmatig verdiept de gemeenteraad zich in details en verliest de hoofdlijnen uit het oog. Wij hebben daarom in de raadsvergadering van 25 januari een motie ingediend voor het werken met een Raadsdashboard. Daarmee krijgt de raad ieder kwartaal dezelfde informatie in één keer. Op die manier kunnen de effecten van gemaakte keuzes en vastgesteld beleid beter worden gevolgd door de tijd heen.

Vaak is informatie een momentopname en slechts een deel van het hele beleid. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft kan bijvoorbeeld best een relatie hebben met de huisvesting voor gezinnen. En vergrijzing kan komen door gebrek aan woningen voor starters. door één totaaloverzicht per kwartaal kunnen relaties sneller zichtbaar worden.

Op deze manier worden de raad èn college volgens ons meer gestimuleerd om te denken in hoofdlijnen en (grotere) effecten op de lange duur in plaats van te focussen op details en korte-termijnpolitiek te bedrijven. Dat past ook bij moderne wetten, zoals de Omgevingswet. Daarbij worden minder details vastgelegd en meer de grote lijn. Ook bij dat onderwerp moet dus gestuurd gaan worden op hoofdlijnen.

Tot onze verrassing nam het college onze motie over, zelfs zonder bespreking in de raad (het was al na 22:30 die avond). Bij de bespreking van de Kadernota (in juni) kunnen we dus ook over een voorstel voor het Raadsdashboard spreken. Een mooi lange-termijnresultaat!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

“Koop lokaal” zegt SGP in Den Haag

Onze fractievoorzitter Jan Krooneman riep er in een raadsvergadering vóór de zomer toe op en herhaalde dat later in de media: “Koop lokaal”. Doordat de winkels nu gesloten moeten zijn, is dat bijna onmogelijk. Maar er is goed nieuws, want de oproep is ook in Den Haag doorgedrongen…!

Vandaag is een motie van Chris Stoffer van de SGP aangenomen door de Tweede Kamer, die het kabinet oproept om mogelijkheden te creëren voor winkeliers tot:
– kopen op afspraak
– afhalen van vooraf bestelde artikelen

Deze verantwoorde versoepelingen zijn broodnodig voor ondernemers. Velen van hen staat economisch het water aan of boven de lippen. Jarenlange dienstverbanden van medewerkers staan onder druk. Ondernemingen die met veel inzet zijn opgebouwd in jaren, dreigen in enkele maanden verloren te gaan. Chris Stoffer :”de situatie van al die ondernemers gaat ons aan het hart en met deze motie hopen we hen weer wat perspectief te bieden.”

SGP Elburg gaat voor hoofdzaken

De Elburgse fractie van de SGP komt met een vernieuwing. Ze vindt dat zijzelf en anderen in de gemeenteraad zich regelmatig bezig houden met details en de hoofdlijnen uit het oog verliezen. Het college wil ze daarom meenemen in het werken met een Raadsdashboard. Daarmee krijgt de raad ieder kwartaal dezelfde informatie in één keer.

Elburg is niet de enige gemeente waarin deze verbetering past. Volgens de SGP-fractie zou dit iedere raad sieren als ze het effect van gemaakte beleidskeuzes volgt. En dan niet per beleidsterrein, maar over alle terreinen heen. Een wijziging op het ene terrein heeft vaak effect op andere gebieden.

Jan Krooneman is fractievoorzitter van de SGP en diende hierover een motie in: “Wij willen onszelf ervoor behoeden om te sturen op details. We betrappen onszelf en andere raadsleden er zelfs op dat we dat doen omdat de hoofdlijnen niet altijd duidelijk zijn. En dat terwijl we als hoogste bestuursorgaan in de gemeente er nu juist zijn om kaders te stellen en de effecten van het beleid te volgen.”

De Elburgse raad stelt regelmatig zogeheten schriftelijke vragen, stelt vragen in de rondvraag van vergaderingen of kaart op andere manieren onderwerpen aan. Dat aankaarten heeft vaak een specifieke aanleiding: een inwoner meldt een probleem, een zorgvrager heeft een behoefte of een raadslid ziet zelf iets fout gaan.

De SGP vindt dat een goede rol van raadsleden, mits het niet bij het ene geval blijft. Scheurt ergens een vuilniszak? Blijf dan niet stil staan bij die ene zak, maar kijk eerst hoe vaak een dergelijk probleem zich voordoet. Blijkt het probleem structureel en is de gemeente verantwoordelijk? Overweeg dan pas nieuw beleid.

Krooneman ziet dit niet als puur Elburgs probleem: “Bij alle politieke organen zien we de neiging om één ding voor één persoon of één groep goed te regelen. En wel meteen, of in ieder geval: vóór de verkiezingen… Daarmee doen we anderen in dezelfde situatie tekort, krijgen we als raad gebrek aan overzicht en bezorgen we het college hoofdbrekens bij de uitvoering.”

De SGP-ers willen dus meer de hoofdlijn en minder detail in vaststelling en de sturing op het beleid. Dat past volgens hen ook bij moderne wetten, zoals de Omgevingswet. Daarbij worden minder details vastgelegd en meer de grote lijn. Ook bij dat onderwerp moet dus gestuurd gaan worden op hoofdlijnen.

De SGP vraagt om een voorstel van het college voor een Raadsdashboard. Krooneman is blij dat het college tijdens de raadsvergadering van 25 januari het voorstel overnam: “Zelfs zonder bespreking in de raad. Dat biedt mooie kansen voor dit nieuwe jaar!”