SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

SGP: Boeren vanuit zorgvuldig rentmeesterschap

Op 10 juni jl. bracht het kabinet de stikstofplannen (Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied) uit. Dit heeft bij veel boeren in onze omgeving tot grote zorgen geleid. De oproep werd gedaan om onze verantwoordelijkheid te nemen en in gesprek te gaan. Met de SGP-fracties van Nunspeet en Oldebroek is dinsdagavond 19 juli gehoor gegeven aan die oproep, door in gesprek te gaan met ‘Stikstofgroep EON’. De groep bestaat uit bezorgde boeren uit de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet (EON). In het gemeentehuis van Oldebroek werd, op initiatief en onder leiding van SGP Oldebroek, een constructief gesprek aangegaan. Daarbij gingen Evert Mulder – Statenlid voor SGP Gelderland – en Roelof Bisschop namens de Tweede Kamerfractie van de SGP ook in gesprek.

Namens de SGP-fractie van Elburg schoven raadslid Jan Willem Valk en burgerraadslid Barthil van Deelen aan bij het gesprek. Jan Willem Valk kijkt tevreden terug: “Het was een constructief gesprek. De zorgen van de boeren, de inzet van de provinciale en Tweede Kamerfractie kwamen uitvoerig aan bod.” Barthil van Deelen bevestigt dat: “Dit soort avonden zijn enorm belangrijk om de boeren en de politiek op gelijke hoogte te krijgen. Het uitwisselen van gedachten over de stikstofmaatregelen kan een heleboel onduidelijkheden wegnemen. Daar was deze avond een mooi voorbeeld van.”

In het gesprek is veel inhoudelijk van gedachten gewisseld over onder andere de zogeheten PAS-melders, de kritische depositiewaarde (KDW), de gehanteerde modellen, de waarde van innovatie, het grondgebruik en -beheer en de voedselvoorziening. De Stikstofgroep EON had de punten voorbereid, waarover zij graag het gesprek wilden voeren.

De insteek van de SGP is dat alle sectoren bijdragen en niet alleen de boer. Als er reductie van stikstofuitstoot moet plaatsvinden, dan geldt dit voor alle sectoren. Om tot een oplossing te komen in de stikstofproblematiek is het belangrijk dat we met de boeren praten en niet over de boeren. Raadslid Valk: “Ten eerste is het van belang dat er gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen tussen boer en overheid. De ingrijpende plannen dienen dusdanig onderbouwd te zijn dat de resultaten ook datgene opleveren wat beoogd wordt. Daar is terecht kritiek op vanuit de boerenstand, aan de overheid de taak daar invulling aan te geven. Daarnaast is het van belang voor de boer om nu een constructieve rol te pakken, waar we de goede voorbeelden ook al van zien.”

Verder bepleit de SGP, dat er geen sprake kan zijn van gedwongen onteigening van boeren. De doelen van deze plannen zijn het bieden van een levensvatbare kwalitatieve toekomst voor onze boeren en de natuur. En dat is waar de SGP voor staat, ongeacht of het de gemeente Nunspeet, Elburg of Oldebroek betreft. Hierbij past de rol van zorgvuldig rentmeesterschap in de omgang met de schepping. Daar valt ook het geven van perspectief aan de boer onder, geeft Van Deelen aan: “De geschiedenis heeft ons vaak laten zien hoe belangrijk onze boeren zijn, voor binnen- en buitenland. Laten we de boer daarom geen onmogelijke dingen vragen, maar samen op zoek gaan naar mogelijkheden.”

We kijken terug op een goede avond waarin iedereen vanuit een eigen perspectief een inbreng heeft mogen leveren. Wat SGP Elburg betreft gaan we door op deze weg. Jan Willem Valk: “Hoe de toekomst er ook uit gaat zien, in onze visie hebben we, naast de voedselvoorziening, ook voor het toekomstig beheer van ons landschap de boer hard nodig!”

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)