SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Jan Krooneman onderscheiden

In de laatste raadsvergadering van de periode 2018-2022 heeft Jan Krooneman, voorzitter van de lokale SGP-fractie, afscheid genomen. Dat deed hij na 18 jaren in de raad, waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.

Nadat burgemeester Rozendaal hem had toegesproken, deelde hij mee dat Jan een koninklijke onderscheiding was toegekend. Vervolgens speldde hij de versierselen daarvan op.

In zijn eigen afscheidsrede memoreerde Jan de vier burgemeesters die hij meegemaakt heeft in zijn tijd in de raad, de griffier Marianne Luiting waarmee hij 17 jaar samengewerkt heeft en de gemeentesecretaris Piet Wanrooij, met wie hij de 2000 meter hoge Mont Ventoux heeft beklommen. Dat schept een band.

Jan is altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie geweest, ondanks verschillen. Ook in de fractie had hij soms scherpe discussies, maar op menselijk vlak waren de verhoudingen goed. Gods Woord stond in de fractievergaderingen altijd centraal. Hij kon ook goed overweg met ambtenaren en collega-raadsleden.

Hij is blij dat zijn gezin ook aanwezig kan zijn, hoewel sommigen daarvoor 100 kilometer moesten rijden.

Hij besluit door allen Gods zegen toe te wensen: “Het ga jullie allen goed”.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)