SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Samen kerken

Uitvoering Johannus Passion in Sint Nicolaaskerk in Elburg

De SGP staat voor voldoende oog en aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Ouderen die worstelen met eenzaamheid, (jonge) mensen met een beperking, kwetsbare medeburgers; zij hebben allen recht op ondersteuning en bescherming. Dit is volgens de SGP een natuurlijk gevolg vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde. Daarom vinden wij het van groot belang dat kerken, scholen en maatschappelijke instellingen actief en intensief betrokken worden bij het sociaal welbevinden van alle burgers.

De SGP is van mening dat er een groot onbenut potentieel is op het gebied van sociale betrokkenheid. In de gemeente Elburg is ongeveer de helft van haar circa 23.000 inwoners lid van een kerkelijke of religieuze gemeenschap. Juist het samen werken met kerken, volgens de SGP samen te vatten tot “samen kerken”, kan er toe leiden dat er sneller, eenvoudiger, effectiever en efficiënter gewerkt kan worden om zorgen aan te pakken.

De SGP ziet dat onder jongeren veel zaken spelen die invloed hebben op de gezondheid en het sociale welbevinden. In de coronatijd is er een duidelijke toename van depressiviteit en eenzaamheid onder deze generatie. Problemen in de thuissituatie, op school en in de samenleving zijn funest voor het welzijn van deze jongeren.

De SGP pleit voor extra investeringen in het kerkelijk jeugdwerk. Natuurlijk dienen kerken samen te werken met andere maatschappelijke organisaties. Daardoor kan er aan de ‘voorkant’ veel ontsporing worden voorkomen; deze preventieve aanpak met inzet van het grote en reeds aanwezige kerkelijk netwerk kan toenemende problemen in de toekomst voorkomen.

Naast de reeds aanwezige dienstverlening zoals voorlichting aan jongeren, keuzevrijheid in de WMO en jeugdzorg, laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin, stimuleren van werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en met jobcoaches te helpen; ziet de SGP de toenemende behoefte aan die spreekwoordelijke ‘arm om de schouder’. Waar is er meer gemeenschapszin en oog voor de ander dan in kerken en religieuze gemeenschappen?!

De gemeente moet juist die reeds bestaande structuren en organisaties benutten om kwetsbaren in de samenleving te helpen of te voorkomen dat jongeren en ouderen uit beeld raken. Naast de reeds bestaande maatschappelijke instellingen kunnen volgens de SGP juist kerken een waardevolle bijdrage leveren om een compleet beeld te krijgen van de situatie ‘achter de voordeur’. Stille of verborgen armoede kan via het netwerk van ambtsdragers, voorgangers of oudsten op vertrouwelijke wijze bij de gemeente aangekaart worden.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)