SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Samen wonen

Woningbouw in de gemeente Elburg

De SGP gaat voor goed wonen in onze gemeente. Dat is niet voor niets één van onze vijf speerpunten: het is een basisbehoefte voor iedereen.

In de komende raadsperiode dient gemeente Elburg nog meer werk te maken van nieuwe uitbreidingslocaties of het omvormen van bestaande bebouwing zoals leegstaande winkels en kantoren tot woningen. De SGP is van mening dat hier een tandje bij kan.

Door nu meer woningen te bouwen kunnen straks meer starters zelfstandig gaan wonen. Het gebrek aan passende woningen levert nu gedwongen thuis- en samenwonen op, dit veroorzaakt langdurige stress, spanningen in relaties, financiële problemen en verslavingsproblemen. In het algemeen leidt woningnood tot een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid (zie de NOODtitie van het Sociaal Financieel Trefpunt (PDF) ).

Op verzoek van de SGP is er een Raadsdashboard gemaakt, in de eerste uitgave daarvan (PDF) bleken er voor de wat langere termijn geen concrete plannen. Natuurlijk is het niet in eerste instantie aan de gemeente om plannen te ontwikkelen. Wel vinden we dat ze éérst de markt meer moet uitdagen en faciliteren in het ontwikkelen van woningbouwplannen.

De SGP gaat voor hoogbouw rondom het stationsgebied ‘t Harde en bij plan De Horstkamp in Elburg. Door middel van meer woningen op hetzelfde stukje grond, kunnen meer mensen een eigen huis kopen, zonder dat het veel meer ruimte kost. Overigens moet hoogbouw natuurlijk wel passen bij de omgeving. Zullen we voorlopig uitgaan van 8 verdiepingen? Dat is nog steeds veel lager dan de kerktoren van Elburg.

Kiest u voor de SGP, dan kiest u voor:

  • meer snelheid in het bouwen van woningen
  • samenwerking met partners als woningcorporaties, vastgoedondernemers, ontwikkelaars en bouwbedrijven
  • omzetting van winkels, kantoren en fabrieken naar woningen
  • vinger aan de pols bij plannen op de langere termijn
  • 1-op-1 omzetting van “agro-meters” naar “woon-meters”, mits kleinere woningen
  • makkelijker maken van hoogbouw (meer woningen op dezelfde grond)

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)