SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Samen leven

Mattanjaschool, Hoge Enk

De SGP heeft het thema ‘leven’ als een van de hoogste kernwaarden. Allereerst staan wij voor een leven met God, waarbij de Bijbel als Gods woord ons morele en richtinggevend fundament is. Door dit kompas te volgen kunnen we op de juiste manier het belang van de burgers vertegenwoordigen. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. Dit laat zich kenmerken door een respectvolle omgang met elkaar. God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan ons gegeven. De zondag is in de christelijke traditie deze rustdag. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is een wekelijkse gezamenlijke rustdag erg belangrijk.

Samen leven, twee woorden die veel zeggen over hoe we met elkaar om moeten gaan. We zijn niet alleen op deze wereld, we hebben in alles rekening te houden met elkaar. Goed rentmeesterschap is hierin belangrijk; we moeten verantwoord omgaan met Gods schepping. De SGP wil graag als goede beheerders zorg dragen voor de schepping. We mogen genieten van de vruchten van de aarde, maar tegelijk geen natuurlijke bronnen uitputten.

Onze samenleving is gevarieerd samengesteld. Het gemeentebestuur moet erop toezien dat zij in goede orde blijven samenleven. Dit geldt ook voor het opvangen en integreren van nieuwe Nederlanders, afkomstig uit andere landen, culturen en godsdiensten. De SGP wil graag meewerken aan een veilige bestemming voor vluchtelingen; onze gemeente moet veilig blijven en daarom verlangt de SGP daarom dat nieuwe Nederlanders zich aanpassen.

Rust en rustig leven in onze wijken is belangrijk. Personen die deze rust verstoren moeten aangepakt kunnen worden. Daarvoor zijn onze ordehandhavers onmisbaar. Wijkagenten moeten betrokken zijn bij de buurt en proberen waar mogelijk criminaliteit te voorkomen en in samenwerking met organisaties als Buurtbemiddeling de-escalerend optreden.

Er moeten genoeg voorzieningen en zorg zijn voor jong en oud. Kerken moeten actief betrokken worden bij het sociaal domein. Zie daarvoor onze pijler Samen Kerken. Waar deze zorg tekort schiet, biedt de gemeente met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) extra bijstand. Voor de jongeren is er de jeugdzorg. In beide moet men vrije keuzemogelijkheid hebben. Initiatieven om het welzijn van jong en oud te verhogen, dienen waardering te krijgen van de gemeente.

Onderwijs is de basis van onze samenleving. Daarom moet voor ieder kind een basisschool in iedere kern op bereikbare afstand beschikbaar zijn. De scholen bieden veel zorg voor onze jeugd, dat dient ondersteund te worden door de gemeente.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)