SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Afscheid Dirk Bok

Op 28 maart nam Dirk Bok afscheid als raadslid. Hij deed dat met de volgende woorden:

“Ik voel me bevoorrecht, voorzitter. Tussen mijn beëdiging op 20 januari 2020 en nu heb ik toch nog één raadsvergadering meegemaakt volgens het “oude normaal” zoals dat sinds die tijd is gaan heten: één waarbij je het politieke zweet kon ruiken. Met anderhalve maand daarna een hartinfarct en alle coronamaatregelen waren de afgelopen twee jaren bijzonder. Met een abrupt einde toen de verkiezingsuitslag definitief werd.

De twee jaren als raadslid (en daarvoor als schaduwfractielid) heb ik UIT OVERTUIGING (SGP) gezocht naar mogelijkheden om SAMEN VOORUIT (EB/PvdA) te komen. En of het nu om de Omgevingswet, het Raadsdashboard of om huisvesting van arbeidsmigranten ging, hebben we LEF (LEV) getoond om DOOR TE PAKKEN (CDA). Door RECHT TE DOEN (CU), en ondanks persoonlijke belangen, te kiezen voor het ALGEMEEN BELANG (AB). Want in de gemeente Elburg hebben we het GOED, maar het kan nog BETER (VVD). Is dat niet ons aller drive? De kracht van verschillen benuttend (in toon, stijl en inhoud) ZIJ AAN ZIJ (CDA) de ware belangen van de gemeente Elburg dienen.

Politiek gaat over relaties, zei u daarnet. Daarom heb ik bij mijn installatie elastiekjes van verbondenheid meegegeven. Die gaan wat uitrekken: aan de directe onderlinge verbondenheid als raadsleden neem ik niet meer deel, maar maatschappelijke betrokkenheid kun je op veel manieren invullen.

Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Noord-Veluwe. De bibliotheek is ook verbindend: ze is er voor iedereen. Ze speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van onze inwoners. En in deze tijd ook bij de DIGItaalvaardigheden, zoals met het Informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen moet óók digitaal mee kunnen doen. Voor dat belangrijke werk wil ik dan ook graag mijn afscheidscadeau bestemmen.

Voorzitter, de plaatselijke afdeling ben ik dank verschuldigd. Zonder hen was ik niet aan dit werk begonnen. De ambtelijke organisatie en de griffie ook: de fysieke en digitale deur stond altijd open en ik heb van hun kennis en drive genoten, ook tijdens de barbecue die vorig najaar weer gehouden kon worden. Daarnaast de collegeleden, ook altijd bereid om even uitleg of toelichting te geven om me verder te helpen. En natuurlijk dank aan alle mede-raads- en burgerraadsleden voor de samenwerking, in het bijzonder mijn “oude en nieuwe” fractiegenoten en schaduwfractieleden en wel heel speciaal mijn fractievoorzitter, die mij door dik en dun steunde, als “critical friend”. En Jan Nathan, die altijd zijn belangstelling toonde bij ziekte of andere omstandigheden. Tenslotte “mijn Gerrie” (Jan Krooneman z’n vrouw heet ook Gerrie) en onze nog thuiswonende dochter: over “critical friends” gesproken…

De afgelopen jaren heb ikzelf en hebben we als wereldburgers ervaren dat de wereld niet zo maakbaar is als we graag zien. Ik heb me gerealiseerd dat “acts of God” niet voor niets zo heten… Het is een werk van God dat ik de afgelopen jaren het politieke werk heb mogen blijven doen.  

Ik wens tenslotte de nieuwe raad, maar ook ons allen, de houding toe van koning Salomo. Hij voelde zijn eigen verstand tekortschieten en vroeg God om wijsheid. Het ga u goed.”

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)