“Woonplanning”

De in september 2020 goedgekeurde Woonvisie 2020-2025 is een visie met veel ruimte voor nadere concretisering. Wij hebben bij de bespreking in onze column in de Huis-aan-huis-krant Elburg/Oldebroek herhaald dat we nadere concretisering willen van het college.

We willen graag weten dat we met woningbouwplannen op de goede weg zijn: op weg naar de 800 woningen die de gemeente Elburg naar verwachting nodig heeft. Uiteraard willen we ook dat er passende woningen worden gebouwd. En daarbij hebben we uw hulp nodig: wat vindt u voor uw kern passende woningen? En hoeveel zouden er gebouwd moeten worden? Hoe kunnen we initiatieven stimuleren? Bent u mogelijk bereid zelf (samen met andere inwoners) initiatief te nemen?

Natuurlijk zijn wij als raadsleden ervoor om inwoners te vertegenwoordigen en weloverwogen een mening te vormen. Maar we laten ons daarbij graag door anderen inspireren… Beetje laat met uw input? Er komt altijd een nieuw moment voor besluitvorming over de toekomst. Geef uw reactie/inspiratie daarom door!

Omgevingsplan Doornspijk

Het omgevingsplan voor Doornspijk is in wording. Op basis van de Omgevingsvisie Elburg 2018 en de input tijdens de inwonersbijeenkomsten en via mail/telefoon/post is een visiekaart gemaakt. In februari 2021 wordt hierover gesproken tijdens een aantal bijeenkomsten. Kijk op de website van de gemeente Elburg voor meer informatie.

De input is breed verzameld, maar wat vindt ú voor Doornspijk belangrijk? Natuurlijk zijn wij als raadsleden ervoor om inwoners te vertegenwoordigen en weloverwogen een mening te vormen. Maar we laten ons daarbij graag door anderen inspireren…

Deze meedenker gemist? Er komt altijd een nieuw moment voor besluitvorming over de toekomst. Geef uw reactie/inspiratie daarom door!