“Woonplanning”

De in september 2020 goedgekeurde Woonvisie 2020-2025 is een visie met veel ruimte voor nadere concretisering. Wij hebben bij de bespreking in onze column in de Huis-aan-huis-krant Elburg/Oldebroek herhaald dat we nadere concretisering willen van het college.

We willen graag weten dat we met woningbouwplannen op de goede weg zijn: op weg naar de 800 woningen die de gemeente Elburg naar verwachting nodig heeft. Uiteraard willen we ook dat er passende woningen worden gebouwd. En daarbij hebben we uw hulp nodig: wat vindt u voor uw kern passende woningen? En hoeveel zouden er gebouwd moeten worden? Hoe kunnen we initiatieven stimuleren? Bent u mogelijk bereid zelf (samen met andere inwoners) initiatief te nemen?