SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Vanavond overhandigde Jan Krooneman, lijsttrekker voor SGP Elburg, het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aan afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne. Het programma is een frisse en concrete beschrijving van de politieke ambities van SGP Elburg voor de komende jaren. Onder de titel ‘Uit overtuiging’ gaan de SGP-ers de nieuwe raadsperiode in. Het verkiezingsprogramma is op unieke wijze tot stand gekomen. De SGP gemeenteraadsfractie schreven niet het gehele programma zelf. Er is geput uit kennis en ervaring ‘van buiten’.

“Als SGP Elburg kijken we graag goed om ons heen en maken graag gebruik van beschikbare expertise in de Elburger samenleving”, zo stelt voorzitter Gerrit Wijnne. “We kunnen niet alles zelf en waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden? We hebben in ons programma vier concrete verhalen, geschreven door niet-SGP-ers, opgenomen. In deze bijdragen zijn waardevolle tips en adviezen gegeven over thema’s zoals arbeidsparticipatie, onderwijs, veiligheid, cultuur en toerisme. Het mag duidelijk zijn dat we niet hebben gemorreld aan onze principiële basis. Tegelijkertijd was het goed dat bijvoorbeeld iemand van de VVD-kieslijst haar inbreng had.”
 
Jan Krooneman is content met het programma voor de komende vier jaar: “We hebben een mooi programma. Nog mooier dan vier jaar geleden. Op de resultaten uit de afgelopen periode, bijvoorbeeld de mogelijkheid om pre-mantelzorgwoningen te plaatsen, kunnen we weer verder bouwen aan onze ambitie om van Elburg een veilige, zorgzame en vitale gemeente te maken”.
 
Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Uit overtuiging’ meegekregen. Het verwijst naar de Bijbelse boodschap die de SGP graag in haar politieke handelen als norm hanteert.

Verkiezingsprogramma

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)