SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

SGP Elburg gaat voor hoofdzaken

De Elburgse fractie van de SGP komt met een vernieuwing. Ze vindt dat zijzelf en anderen in de gemeenteraad zich regelmatig bezig houden met details en de hoofdlijnen uit het oog verliezen. Het college wil ze daarom meenemen in het werken met een Raadsdashboard. Daarmee krijgt de raad ieder kwartaal dezelfde informatie in één keer.

Elburg is niet de enige gemeente waarin deze verbetering past. Volgens de SGP-fractie zou dit iedere raad sieren als ze het effect van gemaakte beleidskeuzes volgt. En dan niet per beleidsterrein, maar over alle terreinen heen. Een wijziging op het ene terrein heeft vaak effect op andere gebieden.

Jan Krooneman is fractievoorzitter van de SGP en diende hierover een motie in: “Wij willen onszelf ervoor behoeden om te sturen op details. We betrappen onszelf en andere raadsleden er zelfs op dat we dat doen omdat de hoofdlijnen niet altijd duidelijk zijn. En dat terwijl we als hoogste bestuursorgaan in de gemeente er nu juist zijn om kaders te stellen en de effecten van het beleid te volgen.”

De Elburgse raad stelt regelmatig zogeheten schriftelijke vragen, stelt vragen in de rondvraag van vergaderingen of kaart op andere manieren onderwerpen aan. Dat aankaarten heeft vaak een specifieke aanleiding: een inwoner meldt een probleem, een zorgvrager heeft een behoefte of een raadslid ziet zelf iets fout gaan.

De SGP vindt dat een goede rol van raadsleden, mits het niet bij het ene geval blijft. Scheurt ergens een vuilniszak? Blijf dan niet stil staan bij die ene zak, maar kijk eerst hoe vaak een dergelijk probleem zich voordoet. Blijkt het probleem structureel en is de gemeente verantwoordelijk? Overweeg dan pas nieuw beleid.

Krooneman ziet dit niet als puur Elburgs probleem: “Bij alle politieke organen zien we de neiging om één ding voor één persoon of één groep goed te regelen. En wel meteen, of in ieder geval: vóór de verkiezingen… Daarmee doen we anderen in dezelfde situatie tekort, krijgen we als raad gebrek aan overzicht en bezorgen we het college hoofdbrekens bij de uitvoering.”

De SGP-ers willen dus meer de hoofdlijn en minder detail in vaststelling en de sturing op het beleid. Dat past volgens hen ook bij moderne wetten, zoals de Omgevingswet. Daarbij worden minder details vastgelegd en meer de grote lijn. Ook bij dat onderwerp moet dus gestuurd gaan worden op hoofdlijnen.

De SGP vraagt om een voorstel van het college voor een Raadsdashboard. Krooneman is blij dat het college tijdens de raadsvergadering van 25 januari het voorstel overnam: “Zelfs zonder bespreking in de raad. Dat biedt mooie kansen voor dit nieuwe jaar!”

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)