SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Wie de jeugd heeft…

We leven in een hectische tijd. Langzamerhand worden er versoepelingen doorgevoerd, maar de cijfers liegen er nog niet om. De laatste groep die weer ‘terug naar normaal’ gaat, zijn de jongeren. Ook voor hen is dit een spannende tijd. Gisteren, 17 mei, begonnen voor veel middelbare scholieren de eindexamens. Dat kan in deze tijd van online les en quarantaine vaak onrust met zich meebrengen.

Tussen het leren door blijven veel jongeren zich verdiepen in de politiek. Door verschillende meningen over de corona-aanpak raken zij hier persoonlijk bij betrokken. Sommigen willen zelf invloed uitoefenen op het beleid van de overheid. Jongeren worden volwassen en de “oudere jeugd” mocht laatst al stemmen. Zo worden ze langzamerhand voorbereid op de toekomst.

Basisschoolleerlingen zijn nog niet zo ver. Wat zij nu meemaken, zullen ze later teruglezen in de geschiedenisboeken van hun kinderen. Maar ze zijn wel betrokken bij de coronamaatregelen en de politiek. We mogen in Elburg dankbaar zijn dat we enthousiaste jeugdraadsleden hebben, die actief nadenken over beslissingen van de gemeenteraad. Door de beperkingen vanwege corona ging dat afgelopen jaar grotendeels digitaal.
Morgen, 19 mei, staat er weer een fysieke bijeenkomst gepland. De meeste kinderen kunnen niet wachten om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. In de raadszaal zullen de jeugdraadsleden overleggen over het voorstel dat aan het einde van het schooljaar voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad.

De ideeën van deze jongeren zijn erg waardevol voor onze gemeente. We moeten de jeugd ervaring op laten doen voor de toekomst, waar de Jeugdraad aan bijdraagt. Ook wij als SGP geven de jongeren een stem, met twee jeugdige fractieleden, die klaarstaan voor de raad. Zo bereiden we de jongeren voor op de volgende maatschappij, waar een ander politiek klimaat zal heersen. We creëren een win-winsituatie: de jeugd doet ervaring op voor later en de raadsleden ontvangen een nieuwe denkwijze.

Daarom is de jeugd van harte welkom bij ons! Als je klaar bent met je eindexamens, waarmee wij jullie veel succes wensen, kun je je aanmelden bij de gemeente. Gebruik je stem, door je verfrissende ideeën kenbaar te maken aan mensen met politieke invloed. Je mag je ook aansluiten bij onze eigen SGP-jongeren. Laat je gedachten meetellen en krijg inspraak in de gemeentelijke politiek. De jeugd heeft de toekomst!

Deze tekst is geplaatst als column in de Huis-aan-Huis-krant van 18 mei 2021.