SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Onrust om de rustdag

Als SGP zijn we kritisch op het ontnemen van broodnodige rust aan onze burgers. Andere partijen zijn daarentegen kritisch op het ontnemen van omzet aan winkeliers. Het is nu aan ons als raad om tot een besluit te komen. Gezien de ver uit elkaar liggende standpunten is het een illusie om de  belangen van onze ruim 23.000 burgers en winkeliers in evenwicht te brengen en is het ook bijna  onmogelijk om tot een besluit te komen waar iedereen het mee eens is.

De aanleiding is het aantal aanvragen voor ontheffing van sluiting op christelijke feestdagen. Wij vinden dit zo laag, dat we de noodzaak tot verandering van de verordening niet zien. Wij zouden ook het liefst de ‘bijdagen’ willen vrijlaten, maar wij zullen met enige aarzeling toch instemmen met optie 1. Hoewel we de door mensen ingestelde 2e feestdagen niet gelijk stellen aan de door onze Schepper gegeven wekelijkse rustdag op zondag, vormen ze wel een moment voor bezinning, verwondering, reflectie en samenzijn.

De SGP zwabbert niet: ons standpunt is en blijft dat op zondagen iedereen rust moet kunnen genieten. Dat is al 100 jaar zo, maar het is ook een actueel standpunt, gezien de onrust en hectiek in onze tijd. Voorstanders van winkelopening op zondag suggereren soms dat het achterhaald is: “In Elburg zijn de winkels nog dicht op zondag, maar het is 2020 jongens, kom op nou!”. “Rust”is echter zéker niet ouderwets in deze hectische tijd. En die rust bestaat uit één gemeenschappelijke rustdag voor iedereen, op zondag.

Als SGP houden we daaraan vast. We staren ons niet blind op vermeend economisch rendement, maar kijken naar sociaal en maatschappelijk rendement. Wij voegen daar graag “religieus rendement” aan toe.

Ook de tijdelijke oplossing (optie 8) is voor ons niet acceptabel. Hoewel ook wij betrokken zijn bij de problemen van winkeliers en andere ondernemers in heel onze gemeente. Waar mogelijk zullen we ook andere maatregelen (zoals ook door AB voorgesteld) steunen.

Uit die overtuiging kiezen we voor optie 1.

Overigens ben ik van mening dat de wáre rust alleen wordt gevonden in de winkels die op zondag al eeuwen open zijn (ook in Elburg) en waar die rust gratis te krijgen is.

Jan Krooneman, fractievoorzitter SGP Elburg

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)