SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuwsbrief 2020-6

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is vandaag bij de leden op de digitale mat gevallen. We bespreken actuele onderwerpen zoals woningbouw en “diftar”: anders betalen voor afval. Ook stelt ons nieuwe schaduwfractielid Aalt-Jan Vernooij zich voor. Veel leesplezier!

SGP Elburg – Nieuwsbrief 2020-6

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we vaststellen dat dit een periode van ongekende gebeurtenissen en ontwikkelingen is geweest. Vooral het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Velen onder ons hebben familie of kennissen die in meer of mindere mate zijn getroffen door COVID-19. Ook de raad, commissies, en fractievergaderingen draaien vaak op een lager (lees: digitaal) pitje. Het maakt het politiek bedrijven vaak lastiger.

Na het herstel van Dirk Bok zijn we weer op “volle sterkte”. We hebben ook Aalt-Jan Vernooij als nieuw schaduwfractielid verwelkomd. Hij zal zich het politieke handwerk eigen gaan maken. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich voor.

Vanuit de fractie wensen we u en jullie gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe! Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Woningen: werk aan de winkel!

Jan Krooneman

Wat er op dit moment uitspringt is de krapte op de woningmarkt. Elburg heeft veel nieuwe huizen nodig. Ook in onze regio is er grote behoefte. Er wordt hier gelukkig ook veel gebouwd, maar toch is er schaarste. Dit komt door groei van de eigen bevolking en er ontstaan steeds meer kleinere huishoudens. Dus toenemende belangstelling voor passende woningen.

Ook mensen die in de regio Zwolle werken zoeken een huis in Elburg. Vanuit deze regio Zwolle verwachten we een vraag van tenminste 30% extra woningen in de gemeenten Nunspeet, Heerde, Oldebroek en Hattem. Deze vormen samen met ons de zogenaamde Kop van de Veluwe in de grote regio Zwolle.

Wij willen de komende jaren inzetten op ruim 80 nieuwe woningen per jaar en proberen daar nog eens 30% woningen “bovenop” te bouwen. In Zwolle zelf is nog nauwelijks ruimte, dus er is werk aan de winkel in Elburg en de andere regio-gemeenten. 60.000 woningen de komende 10 jaar is de verwachting!

We houden u op de hoogte en nodigen u ook uit om hierover mee te denken, mail of bel gerust!

Diftar: de vervuiler betaalt

Dirk Bok

Hierboven staat ongeveer de kern van de nieuwe manier om kosten voor afvalverwerking te verdelen. Niet meer één tarief voor iedereen, maar een “diftar”: gedifferentieerd tarief. Levert u veel afval, dan betaalt u meer. En het omgekeerde is ook waar, maar dan wel iets minder…

De kosten van de verwerking van afval nemen namelijk toe. En het is wel eerlijk om de kosten toe te rekenen aan diegene die de kosten ook veroorzaakt. Wij hebben daarom ook ingestemd met dit systeem. Een systeem dat ons hopelijk helpt om ons gedrag aan te passen. De wethouder spreekt daarom vaak over “een tariefprikkel”. Je kunt mensen vaak vragen iets op een andere manier te doen, maar als het geld kost gaat een verandering vaak toch sneller!

Al bij de aankoop (bijvoorbeeld in de supermarkt) kiezen voor producten die minder verpakkingsmateriaal bevatten èn afval waaruit nieuwe producten gemaakt kunnen worden apart inleveren. Dat is wat, na de invoering van diftar, helpt tegen de stijgende tarieven. Onze gedachtegang moet anders worden: oud papier, versleten kleding, afgedankte plastic flessen zijn geen afval, maar vormen juist waardevolle grondstoffen!

De voorbereiding van diftar is in volle gang, de invoering gaat plaats vinden als het grondstoffenstation op industrieterrein Broeklanden in Elburg gereed is. Bij dat grondstoffenstation kunnen we die dingen kwijt die we voorheen als afval zagen. Wetend dat het eigenlijk grondstoffen zijn, leveren we ze in om nieuwe producten van te maken.

Omdat we goed voor de schepping willen zorgen. En voor onze portemonnee…

Even voorstellen…

Aalt-Jan Vernooij

Als kersverse fractievolger stel ik mijzelf graag aan u als SGP-achterban voor. Mijn naam is Aalt-Jan Vernooij, geboren op 2 september 1992 in Driebruggen. Ik ben werkzaam als manager bij Tuinmeubelshop Nunspeet en deeltijdstudent aan de CHE. Sinds dit jaar wonen mijn vrouw Céline en ik in Elburg, waar we ons al heel erg thuis voelen.

Dit gevoel is versterkt door het meeleven dat we ervaren in de verdrietige tijd die we op dit moment doormaken. Eind september hoorden we dat ons kindje, dat zeer welkom was, na 27 weken zwangerschap is overleden in de moederschoot. Wij hebben onze lieve Hannah begraven aan de Oostelijke Rondweg. Wij mogen veel troost halen uit de woorden van psalm 105, de psalm die klinkt tijdens diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend.

De afgelopen weken hebben Céline en ik onze dagelijkse bezigheden weer wat opgepakt. Ook het volgen van de fractie heb ik hervat. Ik ben blij te merken dat ik er nog steeds veel plezier in heb. Dit bevestigt wat ik al dacht: het politieke werk spreekt mij aan. De komende tijd hoop ik mij steeds intensiever in te zetten voor de fractie en voor onze gemeente. Enerzijds om van waarde te kunnen zijn, anderzijds om te leren van onze kundige SGP-ers in de raad en het college.

Wat mij aanspreekt in de SGP, zeker ook hier in de gemeente, is de overgave waarmee het werk gedaan wordt. Juist om vanuit Gods Woord deze gemeente te besturen. Niet om mensen te behagen, maar om alles te doen met het oog op de ware belangen van de gemeente. Mijn wens is dat ik hier de komende periode een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Graag tot ziens!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.