SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuwsbrief 2021-5: Elburg spreekt, ontwikkelingen Doornspijk, verkiezingen en meer
Uit de fractie…


Jan Krooneman (fractievoorzitter)
Ruim na het zomerreces, nu de herfst al weer ruimschoots zijn intrede heeft gedaan, is het goed om als fractie iets te laten horen over de plannen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Binnen een half jaar zal er een nieuw gekozen raad aantreden. Ook in onze gelederen zullen er veranderingen plaatsvinden.

Na bijna achttien jaar raadslid te zijn geweest, heb ik besloten niet weer op de lijst te willen komen. Arjan Klein is onze nieuwe lijsttrekker, Jan Willem Valk en Dirk Bok staan op de tweede en derde plek. Daarna volgen een paar nieuwe namen: Aalt-Jan Vernooij en Barthil van Deelen op vier en vijf. Een mooie mix van ervaren mensen en “jong talent”. Als scheidend fractievoorzitter wens ik ons nieuwe team alle goeds en Gods zegen toe.

Wilt u ons iets meegeven voor het programma? Laat uw stem dan ook bij ons horen! Kom op D.V. 1 december a.s. naar onze fractievergadering in De Deel. Mail mij op jan.krooneman@elburg.nl voor een afspraak.

In deze nieuwsbrief hebben we verder aandacht voor actuele onderwerpen: het maken van het omgevingsplan (te beginnen bij Doornspijk) en het nieuwe inwonerspanel Elburg Spreekt. Lijsttrekker Arjan kijkt alvast vooruit naar de komende verkiezingen. Aan het eind van de nieuwsbrief onze leestips, waar u bijvoorbeeld kunt zien wat er van de recreatiezonering uit onze vorige nieuwsbrief geworden is.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst met dit bericht, op de site èn met de leestips. Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.Wat gebeurt er allemaal in Doornspijk?


Dirk Bok (raadslid)
Toen we als raadsleden vóór de zomer een presentatie kregen over de verschillende typen mensen in onze kernen werd Doornspijk getypeerd als een “dorp van doeners”. Mensen die hun eigen boontjes graag doppen en van aanpakken weten. Als fractie herkennen we dat wel.

Op dit moment doet ook de gemeente veel aan Doornspijk en de Hoge Enk. Niet alleen worden Waterlanden II (achter de Beekenkampweg) en het woningbouwplan aan de Gerichtenweg (het terrein achter de Mattanjaschool) ontwikkeld, maar er wordt ook een omgevingsplan gemaakt voor de gemeente, beginnend bij Doornspijk. Deze kern is immers de pilot voor de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente.

Op 18 oktober was daarover weer een inwonersbijeenkomst belegd in De Deel. Na de opening door wethouder Lyda Sneevliet kreeg Foekje Ankersmit het woord. Zij is beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening bij de gemeente, maar ook projectleider voor het omgevingsplan. Ze schetste het verloop van het proces: van de Omgevingsvisie uit 2018 via de eerdere inwonersbijeenkomsten naar de Visiekaart van begin dit jaar. Die Visiekaart is inmiddels omgezet in een conceptnota met kaders voor het Omgevingsplan.

Lees hier verder…Elburg spreekt!


Dirk Bok (raadslid)
U ziet het al bovenaan deze nieuwsbrief: Elburg Spreekt is het nieuwe inwonerspanel van de gemeente Elburg. Duizenden mensen hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om daar lid van te worden. En verder staat het iedereen vrij zich aan te melden.

Enkele keren per jaar worden onderwerpen van verschillende aard voorgelegd aan het inwonerpanel. Welke dat zijn, zal de tijd leren… We vinden het belangrijk om óók onze stem te laten horen. We vragen u daarom u aan te melden.

Meld u aan voor het inwonerspanel op elburgspreekt.nl. Dank voor het laten horen van ons geluid!Verkiezingen in zicht


Arjan Klein (lijsttrekker)
Na mijn benoeming als lijsttrekker in het voorjaar is er alweer meer dan een half jaar verstreken. Geen rustig half jaar, want het bestuur heeft ondertussen advies gekregen van een selectieadviescommissie over de kandidatenlijst en het heeft over de lijst besloten. Nadat het bestuur tijdens de ledenvergadering van september de mening van de leden heeft gevraagd.

Het is maar goed ook dat de kandidaten bekend zijn. De verkiezingen zijn D.V. op 16 maart 2022, nog minder dan vijf maanden! De komende tijd zullen we werken aan de verkiezingscampagne. In de aanloop naar maart zult u zéker van ons horen!Leestips


Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Nieuwsbrief 2021-2

Anders dan anders…

Jan Krooneman

Het zal geen verrassing zijn: de verkiezingen komen er aan. Er zijn verschillende acties op touw gezet, van de landelijke Studio SGP tot het lokaal plaatsen van verkiezingsborden. Deze nieuwsbrief is daarom anders dan anders: hij staat in het teken van de landelijke verkiezingen. Want ook het resultaat daarvan heeft lokaal gevolgen. Immers: als het in Den Haag regent, druppelt het in Elburg…

Hebt u de kerkdienst in het kader van de verkiezingen al in uw agenda staan? Deze wordt op D.V. 11 maart vanaf 19:00 gehouden in de (Hersteld) Hervormde Kerk in Doornspijk, Zuiderzeestraatweg 104 en is online te volgen via Kerkdienst Gemist. In deze dienst gaat student J. Beens (ons oud-raadslid) voor. Goed om onze afhankelijkheid van God ook bij de verkiezingen te beseffen.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. En: doorsturen mag, graag zelfs!

Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Verkiezingsacties jongeren

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Bij deze verkiezingen zijn we ook als jongeren actief. We flyeren en zorgen op andere manieren dat we in de “echte wereld” zichtbaar zijn. Daarnaast zijn we gestart met een lokale variant van de landelijke uitzendingen: “Studio SGP Eburg/Oldebroek“. Tot de verkiezingen hebben we iedere woensdagavond om 19:30 een uitzending. Behalve op biddag, die uitzending is verplaatst.

De eerste keer sprak ik met raadslid Dirk Bok over zijn werk. Samen met Joël Jansen op z’n scooter ging ik daarna op bezoek bij de BOA’s in Oldebroek. In de tweede aflevering gingen we flyeren in Elburg en daarna ging Joël op zijn scooter langs in Wezep, samen met Tom de Nooijer van SGP Oldebroek. Ze bezochten samen de ondernemers op het Meidoornplein, die de laatste tijd veel last hebben gehad van hangjongeren en getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wij willen ons inzetten voor een hoopvolle toekomst. Met onze flyeracties, Studio SGP Elburg/Oldebroek en het Veluws verkiezingsdebat (zie hieronder) dragen wij ons steentje bij. Onze activiteiten staan ook op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Veluws verkiezingsdebat

Dirk Bok

Op dinsdagavond 9 maart vindt het Veluws Verkiezingsdebat plaats! Drie lijstkandidaten van de Veluwe gaan in gesprek over belangrijke thema’s van de regio: landbouw, woningbouw en bereikbaarheid. Dit zijn thema’s die landelijk besproken worden, maar de mensen op de Veluwe zullen raken. Benieuwd wat verschillende partijen hierover te zeggen hebben?

Aan het verkiezingsdebat doen Veluwse kandidaten mee van SGP, de BoerBurgerBeweging (BBB) en Partij voor de Dieren (PvdD). Voor de SGP is Chris Stoffer uit Elspeet aanwezig, Tweede-Kamerlid en voormalig fractievoorzitter in onze buurgemeente Nunspeet.

Kijk 9 maart vanaf 19:30 mee via de livestream op het YouTube kanaal van SGP-jongeren!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.

Nieuwsbrief 2021-1

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Kerst en de jaarwisseling liggen al weer ruim een maand achter ons. Ook in Elburg was het een rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Dit kwam vooral door de landelijke Corona-beperkingen. Toch is er, juist in de aanloop naar de feestdagen, nog voor €35.000 aan schade vastgesteld.

Momenteel vinden al onze (fractie)vergaderingen digitaal plaats. Dit is verre van prettig, maar het kan niet anders. Tien jaar geleden zou alles bestuurlijk stilgelegd zijn, nu gaat het ‘gewoon’ door.

Ook zijn de landelijke verkiezingen weer in aantocht. Dat is te merken ook! De meeste partijen beginnen de electorale messen te slijpen. Het gaat ook de plaatselijke afdelingen niet voorbij. Toch is het wel een heel bijzondere aanloop naar de verkiezingen. Niet in de laatste plaats door de wereldwijde Corona-pandemie. Deze crisis legt beslag op een groot deel van het denken en doen van mensen. Ook Nederland is zwaar getroffen door het virus. Vermoedelijk zijn er op dit moment al zo’n 20.000 slachtoffers te betreuren.

Ook de SGP maakt zich op om het politieke profiel duidelijk neer te zetten. Onlangs kwam het thema “samenwerking met partijen als de Partij voor de Vrijheid (PVV) en Forum voor Democratie (FvD)” langs bij de landelijke fractie en het bestuur. Onze nieuwe voorzitter Van Meeuwen gaf aan geen heil te zien in samenwerking met FvD. De beide andere christelijke partijen zijn voor hem meer natuurlijke bondgenoten. Kees van der Staaij daarentegen sluit niemand op voorhand uit en zegt met elke partij, afhankelijk van het onderwerp, samen te willen werken. Binnen de SGP zijn er ook wel raadsleden die sympathie voelen voor deze partij, rechts in het conservatieve spectrum. Lastig is dat deze partijen zeker niet afwijzend staan tegenover abortus en euthanasie. De meest nabije partners in het politieke speelveld zijn toch de ChristenUnie en het CDA.

Naast de lokale onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief ook een verhaal over de verkiezingen geschreven door Barthil van Deelen, voorzitter van de SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. We zijn blij met onze actieve jongeren. Oók digitaal trouwens, zoals met de drukbezochte avond over abortus in november.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst. Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Stemmen voor later!

Barthil van Deelen (SGP-jongeren Elburg/Oldebroek)

Jongeren en verkiezingen gaan niet makkelijk samen. De jongerenafdeling van de gemeenten Elburg en Oldebroek bestaat op dit moment immers uit vier bestuursleden, van wie er drie minderjarig zijn. Wat zouden wij als lokale jongeren kunnen betekenen voor de (landelijke) politiek, ondanks het feit dat we niet mogen stemmen?

Afgelopen maand lanceerden wij de campagne ‘Stemmen voor Later’. Als jongeren zijn wij verantwoordelijk voor de samenleving van de toekomst. Als SGP-jongeren zijn wij nog steeds de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. En ook wij worden ouder. Wij zijn de stemmen voor later!

Wij willen ons daarom nu al inzetten voor een hoopvolle toekomst. De komende maanden streven wij ernaar om in onze eigen regio te laten zien waarvoor het betrouwbare, christelijke, staatkundig-gereformeerde geluid nodig is. Daarvoor gaan we een actieve campagne voeren, die uit drie delen zal bestaan:

  • onze eerste bijdrage is een Veluws verkiezingsdebat met Chris Stoffer op D.V. 9 maart
  • het tweede deel van onze inbreng is een door ons gemaakte lokale Studio SGP en
  • ten derde gaan we natuurlijk de straat op.
Samen gaan we voor die vierde zetel! Er volgt meer informatie over deze activiteiten op sgpelburg.nl/agenda. Kijk voor meer informatie over de landelijke campagne van de SGP-jongeren bij de links onderaan deze nieuwsbrief.

Schuldhulpverlening

Jan Willem Valk

Afgelopen maand spraken we als raad over het onderwerp schuldhulpverlening. Op dit moment heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Het is ingewikkeld om steun aan te vragen en daardoor zijn de schulden meestal al hoog opgelopen voordat er hulp wordt ingeschakeld. Mensen ervaren stress, krijgen sneller gezondheidsproblemen en raken sneller in een sociaal isolement.

De maatschappelijk bewustwording rondom schulden en armoede is enorm toegenomen. Het aanpakken en voorkomen van armoede en de schuldenproblematiek zijn speerpunten van landelijke en plaatselijk overheden. Belangrijk onderdeel is het tijdig ontvangen van signalen en daarop adequaat hulp aanbieden.

Afgelopen jaar is er een wet aangenomen die de gemeenten opdraagt signalen van derden (bedrijven en instellingen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en nutsbedrijven) over betalingsachterstanden te registreren. De gemeente krijg deze signalen nadat het de bedrijven en instellingen zelf niet gelukt is de betalingsachterstand te innen. Verder regelt de wet dat de gemeente, naar aanleiding van deze signalen, uit eigen beweging hulp moet aanbieden. Hiervoor heeft de gemeente Elburg een plan van aanpak opgesteld, samen met omliggende gemeenten. Voorbeelden van stappen die gezet worde in de hulpverlening zijn het pro-actief aanbieden van informate, zoals bij voorbeeld een flyer, maar ook huisbezoeken zijn onderdeel van de hulp.

Belangrijk uitgangspunt voor ons als fractie is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld het Financieel trefpunt, vrijwilligers zoals Schuldhulpmaatje en diaconiën van kerken.

De raad moest een besluit nemen over de maximale termijn die de gemeente krijgt om een definitieve reactie te geven op een aanvraag voor schuldhulpverlening. Besloten is om aan te sluiten bij de termijn van 8 weken, die vaak als maximum geldt. Betekent natuurlijk allerminst dat elke aanvraag ook daadwerkelijk zolang moet wachten: het gaat hierbij om een uiterste termijn. We hebben er dan ook op aangedrongen de doorlopen tijden te meten zodat er inzicht is in de termijn waarom aanvragen afgehandeld worden.

Op die manier hebben we informatie waardoor we de uitvoering van ons besluit kunnen volgen. Lees ook hieronder bij “Raadsdashboard”.

Raadsdashboard helpt sturen op hoofdlijnen

Dirk Bok

Regelmatig verdiept de gemeenteraad zich in details en verliest de hoofdlijnen uit het oog. Wij hebben daarom in de raadsvergadering van 25 januari een motie ingediend voor het werken met een Raadsdashboard. Daarmee krijgt de raad ieder kwartaal dezelfde informatie in één keer. Op die manier kunnen de effecten van gemaakte keuzes en vastgesteld beleid beter worden gevolgd door de tijd heen.

Vaak is informatie een momentopname en slechts een deel van het hele beleid. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft kan bijvoorbeeld best een relatie hebben met de huisvesting voor gezinnen. En vergrijzing kan komen door gebrek aan woningen voor starters. door één totaaloverzicht per kwartaal kunnen relaties sneller zichtbaar worden.

Op deze manier worden de raad èn college volgens ons meer gestimuleerd om te denken in hoofdlijnen en (grotere) effecten op de lange duur in plaats van te focussen op details en korte-termijnpolitiek te bedrijven. Dat past ook bij moderne wetten, zoals de Omgevingswet. Daarbij worden minder details vastgelegd en meer de grote lijn. Ook bij dat onderwerp moet dus gestuurd gaan worden op hoofdlijnen.

Tot onze verrassing nam het college onze motie over, zelfs zonder bespreking in de raad (het was al na 22:30 die avond). Bij de bespreking van de Kadernota (in juni) kunnen we dus ook over een voorstel voor het Raadsdashboard spreken. Een mooi lange-termijnresultaat!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Nieuwsbrief 2020-5

Het vergaderseizoen is weer begonnen. De eerste onderwerpen zijn alweer besproken, dus de fractie heeft weer een nieuwsbrief samengesteld.

Aandacht voor het nieuwe vergadermodel, de vastgestelde visie op wonen en het stimuleren om lokaal te kopen, mèt of zonder waardebonnen.

SGP Elburg – Nieuwsbrief 2020-5 – CONCEPT

Uit gemeenteraad en fractie

Jan Krooneman

Nu de vakanties weer voorbij zijn, is ook de gemeenteraad weer begonnen met haar vergaderingen. U hebt het misschien gemerkt: het is anders. Waar we vroeger drie commissies hadden (Algemeen Bestuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling), worden vergaderingen nu ingedeeld als “beeldvormend”, “oordeelsvormend” en “besluitvormend” (de raadsvergadering). Meer informatie over dit zogeheten BOB-model staat op de pagina van de gemeente. Ons fractielid Jan Willem Valk is één van de voorzitters van de commissievergaderingen. Hij schrijft hieronder over het model en zijn eerste ervaringen als “voorzitter nieuwe stijl”.

Gezien het vele werk, zijn we blij met de komst van Aalt-Jan Vernooij, die als schaduwfractielid met ons mee gaat draaien. Ook zijn we dankbaar dat Dirk Bok weer hersteld is na zijn hartinfarct. Hij is vanaf september weer aan het werk. Met Gods hulp gaan we met ons drieën (naast onze wethouder en met hulp van de schaduwfractie) onze invloed weer aanwenden ten goede van de gemeente Elburg, biddend om Zijn zegen.

Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente, neem daarvoor gerust contact met ons op.

Voorzitten in het nieuwe model

Jan Willem Valk

Sinds afgelopen maart experimenteren we als gemeenteraad met een nieuw vergaderstelsel, het zgn. BOB model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. We experimenteren met dit nieuwe model om een aantal redenen. Ten eerste wil de gemeenteraad meer de gelegenheid geven aan u als inwoner en andere betrokken, om aan te schuiven bij de vergadering en vragen van raadsleden te beantwoorden. Dit gebeurt in de beeldvormende vergadering. Ten tweede is het de bedoeling dat in de oordeelsvormende vergadering meer het “goede gesprek” op gang komt tussen raadsleden: aftasten waar de standpunten van de diverse fracties liggen, delen van de overwegingen en eventuele twijfels en vragen stellen aan het college ter nadere duiding. Tot slot wordt in de raadsvergadering overgegaan tot het nemen van besluiten. Voorstellen waarover in de oordeelsvorming al is vastgesteld dat iedereen kan instemmen, worden als “hamerstuk” besloten zonder debat. Over voorstellen waarop n.a.v. de oordeelsvorming wijzingen worden voorgesteld door één of meerdere partijen, wordt in de raadsvergadering gedebatteerd.

Deze nieuwe vergaderwijze vraag ook andere zaken van de voorzitter. Daarom krijgen wij, als commissievoorzitters, ook een training om een goede voorzitter te kunnen zijn in de nieuwe vergaderstijl. Bewaken dat de beeldvorming ook echt beeldvormend blijft (informatie vergaren zonder daarin al je mening klaar te hebben) en in de oordeelsvorming het goede gesprek op gang brengen en stimuleren. Al met al een boeiende ontwikkeling om mee te maken!

Ook vanaf hier een oproep aan u om de aankondigingen van de vergaderingen, bijvoorbeeld in de Huis-aan-Huis-krant, in de gaten te houden. Meld u aan voor een beeldvormende vergadering om uw visie op een bepaald onderwerp, wat op de agenda staat, aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Van harte uitgenodigd!

Woonvisie: ruimte voor invulling

Dirk Bok

Tijdens de raadsvergadering van 28 september is de nieuwe Woonvisie van de gemeente Elburg goedgekeurd. Ook wij stemden in met het document. Het is een document dat richting geeft, maar vooral ook ruimte biedt voor nadere invulling de komende tien jaar. Een beleidsstuk dat niet zo gericht is op de actualiteit van vandaag, maar richting geeft voor de toekomst.

Wat we waarderen in het document, is ook wat we missen: een uitgesproken ambitie van het college om woningen van een categorie op enig moment in een kern gerealiseerd te hebben. Natuurlijk begrijpen we dat “de markt” hierin bepaalt: als niemand denk iets te kunnen verdienen aan de gebouwde woningen, wordt er niet gebouwd. Toch vinden we dat het college door een ambitie uit te spreken meer richting geeft. We hebben daarom een verzoek daartoe gesteund.

Tijdens de bespreking in commissies èn tijdens de raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid. Enerzijds die van de woningen: we hebben het college gevraagd om meer creatieve oplossingen voor betaalbare woningen, met name voor starters. In gemeenten elders in het land gebeurt dat ook, zoals in Zaanstad.

Anderzijds hebben we de betaalbaarheid van duurzaamheidsaanpassingen benadrukt. Huiseigenaren moeten zelf zorgen voor alternatieven voor warmte. Er wordt nu al met wijken gesproken over “van het gas af” gaan. Dat je de investeringen (als je die als huishouden al kunt betalen) ooit terugverdient, lijkt een illusie. Dat vindt ook het Planbureau voor de Leefomgevind in het artikel “Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk”.

Kortom, we hebben ingestemd met deze ruime visie, gevraagd om concrete invulling ervan èn onze zorgen over betaalbaarheid naar voren gebracht.

Koop lokaal, maar zonder Elburgse waardebonnen

Dirk Bok

U hebt misschien de column in de Huis-aan-Huiskrant gelezen over het naar de burger terug brengen van de precariobelasting, geld dat je moet betalen als je kabels of leidingen legt in gemeentegrond.

Het college had daar een wat ons betreft creatief en sympathiek idee voor: we geven ieder huishouden € 100 aan waardebonnen (totaal ca. € 1 mln.). Die bonnen kunnen ze dan alleen bij ondernemers in de gemeente inwisselen. Zo heeft niet alleen de inwoner een meevaller, maar ook de ondernemers. Die kunnen dat in deze tijd goed gebruiken.

Tijdens de commissievergaderingen kwam al snel het woord “gedoe” naar voren. Er werd gevraagd naar de kosten van het drukken van de bonnen, maar ook de aanvullende kosten voor verspreiding ervan, het inleveren door de ondernemer bij de gemeente en de financiële verrekening. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om ervan te maken dat ieder huishouden gewoon geld terug krijgt bij de aanslag gemeentelijke belastingen.

Dat geld krijgen we pas begin 2022. Wij wilden het graag eerder, maar het idee van wethouder Wessel was om het te doen bij de eerste “diftar-afrekening”. Met “diftar” wordt de wijziging van de tarieven voor de afvalinzameling bedoeld: wie vaak de container laat leegmaken betaalt meer dan degene die niet zoveel afval aanbiedt. Lees het artikel hierover in de Huis-aan-Huis-krant van 29 september.

Het amendement is goedgekeurd en het voorstel ook. U hebt dus meer dan een jaar om naar het geld uit te kijken…! Enne: ook dàt geld kunt u lokaal besteden natuurlijk!

Leestips

Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Dit is een uitgave van de SGP-gemeenteraadsfractie van Elburg, die u ontvangt omdat u lid of donateur bent.
Wilt u zich afmelden? Klik hier.