SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Ontwikkelingen in Doornspijk

Toen we als raadsleden vóór de zomer een presentatie kregen over de verschillende typen mensen in onze kernen werd Doornspijk getypeerd als een “dorp van doeners”. Mensen die hun eigen boontjes graag doppen en van aanpakken weten. Als fractie herkennen we dat wel.

Op dit moment doet ook de gemeente veel aan Doornspijk en de Hoge Enk. Niet alleen worden Waterlanden II (achter de Beekenkampweg) en het woningbouwplan aan de Gerichtenweg (het terrein achter de Mattanjaschool) ontwikkeld, maar er wordt ook een omgevingsplan gemaakt voor de gemeente, beginnend bij Doornspijk. Deze kern is immers de pilot voor de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente.

Op 18 oktober was daarover weer een inwonersbijeenkomst belegd in De Deel. Na de opening door wethouder Lyda Sneevliet kreeg Foekje Ankersmit het woord. Zij is beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening bij de gemeente, maar ook projectleider voor het omgevingsplan. Ze schetste het verloop van het proces: van de Omgevingsvisie uit 2018 via de eerdere inwonersbijeenkomsten naar de Visiekaart van begin dit jaar. Die Visiekaart is inmiddels omgezet in een conceptnota met kaders voor het Omgevingsplan.

De aanwezigen (ca. 50) konden voor fictieve casussen aangeven of ze het ermee eens waren of niet. Bijvoorbeeld: mag iemand die een winkel wil beginnen bij zijn huis aan de Zuiderzeestraatweg en parkeren goed geregeld heeft, gewoon vergunningsvrij beginnen? En als de supermarkt wil verplaatsen naar de andere kant van de Zuiderzeestraatweg, mag die dan na een vergunningsaanvraag gewoon bouwen?

Wethouder Lyda Sneevliet licht het programma voor de avond toe

Er ontstonden gesprekken tussen de “rekkelijken” en de “preciezen”. En daarna wilden we wel weten waar het over ging: “Die rotonde waar sprake van was op één van de papieren, waar komt die?” De projectleider benadrukte dat de casussen ècht fictief waren, aan haar eigen brein ontsproten om het denken over regels èn een gesprek erover op gang te brengen.

Wat níet fictief is, is het gevoel van de onveiligheid rondom de Zuiderzeestraatweg. Daarover ging de avond niet primair, maar de vraag daarover werd door de wethouder wel uitgebreid beantwoord. Het college vindt het volgens haar zó belangrijk, dat het bij een gesprek komende dinsdag met Gedeputeerde Staten in Arnhem aan de orde zal komen. Het onderhoud aan de weg is namelijk opgeschoven van 2024 naar 2029. De weg overnemen (zoals in Nunspeet) is geen optie: in Nunspeet is er een rondweg, maar de weg door Doornspijk is echt een belangrijke verkeersader. Sneevliet: “Overigens wèl een verkeersader waar zelden een ongeval gebeurt, maar dat willen we juist ook zo houden!”

De avond werd afgesloten met een vooruitblik naar de digitale versie van de bijeenkomst, waar inwoners aan deel kunnen nemen. Na die bijeenkomst wordt de input meegenomen bij het maken van het Omgevingsplan. Tenminste, in de eerste versie waar alleen nog Doornspijk in staat. De bedoeling is om dat vóór 1 juli volgens jaar klaar te hebben. Dan treedt de Omgevingswet in werking. De rest van de gemeente volgt in de jaren daarna.

Tenslotte kan iedereen die met vragen hierover zit, Foekje Ankersmit bellen (0525-688688) of mailen: foekje.ankersmit@elburg.nl.

2 antwoorden op “Ontwikkelingen in Doornspijk”

    1. De opgestelde Omgevingsvisie (2018) en de Visiekaart Doornspijk (begin 2021) zijn nog niet zo concreet. Daarin worden alleen grote lijnen neergezet. Het Omgevingsplan wordt concreter, en dat wordt op dit moment gemaakt.
      Wel is in februari 2019 al door het college gesteld: “Vanwege de verkeersveiligheid is het raadzaam om geen publiekstrekkende functies aan de zuidzijde van de Zuiderzeestraatweg West te hebben. De meeste bewoners wonen aan de noordzijde van de Zuiderzeestraatweg West. Vanuit dat oogpunt is het wenselijk is om – indien mogelijk – de supermarkt en de school te verplaatsen naar de noordzijde van de Zuiderzeestraatweg West. Om dezelfde reden is het niet aan te bevelen nieuwe publiektrekkende functies alsnog aan de zuidzijde van de Zuiderzeestraatweg West te (laten) vestigen.” Die laatste opmerking ging over de mogelijke nieuwe kerk. (zie de beantwoording van raadsvragen (PDF))

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)