SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Nieuwsbrief 2021-5: Elburg spreekt, ontwikkelingen Doornspijk, verkiezingen en meer
Uit de fractie…


Jan Krooneman (fractievoorzitter)
Ruim na het zomerreces, nu de herfst al weer ruimschoots zijn intrede heeft gedaan, is het goed om als fractie iets te laten horen over de plannen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Binnen een half jaar zal er een nieuw gekozen raad aantreden. Ook in onze gelederen zullen er veranderingen plaatsvinden.

Na bijna achttien jaar raadslid te zijn geweest, heb ik besloten niet weer op de lijst te willen komen. Arjan Klein is onze nieuwe lijsttrekker, Jan Willem Valk en Dirk Bok staan op de tweede en derde plek. Daarna volgen een paar nieuwe namen: Aalt-Jan Vernooij en Barthil van Deelen op vier en vijf. Een mooie mix van ervaren mensen en “jong talent”. Als scheidend fractievoorzitter wens ik ons nieuwe team alle goeds en Gods zegen toe.

Wilt u ons iets meegeven voor het programma? Laat uw stem dan ook bij ons horen! Kom op D.V. 1 december a.s. naar onze fractievergadering in De Deel. Mail mij op jan.krooneman@elburg.nl voor een afspraak.

In deze nieuwsbrief hebben we verder aandacht voor actuele onderwerpen: het maken van het omgevingsplan (te beginnen bij Doornspijk) en het nieuwe inwonerspanel Elburg Spreekt. Lijsttrekker Arjan kijkt alvast vooruit naar de komende verkiezingen. Aan het eind van de nieuwsbrief onze leestips, waar u bijvoorbeeld kunt zien wat er van de recreatiezonering uit onze vorige nieuwsbrief geworden is.

Namens onze fractie veel leesplezier gewenst met dit bericht, op de site èn met de leestips. Hebt u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of ziet u dingen die beter kunnen in de gemeente? Neem daarvoor gerust contact met ons op.Wat gebeurt er allemaal in Doornspijk?


Dirk Bok (raadslid)
Toen we als raadsleden vóór de zomer een presentatie kregen over de verschillende typen mensen in onze kernen werd Doornspijk getypeerd als een “dorp van doeners”. Mensen die hun eigen boontjes graag doppen en van aanpakken weten. Als fractie herkennen we dat wel.

Op dit moment doet ook de gemeente veel aan Doornspijk en de Hoge Enk. Niet alleen worden Waterlanden II (achter de Beekenkampweg) en het woningbouwplan aan de Gerichtenweg (het terrein achter de Mattanjaschool) ontwikkeld, maar er wordt ook een omgevingsplan gemaakt voor de gemeente, beginnend bij Doornspijk. Deze kern is immers de pilot voor de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente.

Op 18 oktober was daarover weer een inwonersbijeenkomst belegd in De Deel. Na de opening door wethouder Lyda Sneevliet kreeg Foekje Ankersmit het woord. Zij is beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening bij de gemeente, maar ook projectleider voor het omgevingsplan. Ze schetste het verloop van het proces: van de Omgevingsvisie uit 2018 via de eerdere inwonersbijeenkomsten naar de Visiekaart van begin dit jaar. Die Visiekaart is inmiddels omgezet in een conceptnota met kaders voor het Omgevingsplan.

Lees hier verder…Elburg spreekt!


Dirk Bok (raadslid)
U ziet het al bovenaan deze nieuwsbrief: Elburg Spreekt is het nieuwe inwonerspanel van de gemeente Elburg. Duizenden mensen hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om daar lid van te worden. En verder staat het iedereen vrij zich aan te melden.

Enkele keren per jaar worden onderwerpen van verschillende aard voorgelegd aan het inwonerpanel. Welke dat zijn, zal de tijd leren… We vinden het belangrijk om óók onze stem te laten horen. We vragen u daarom u aan te melden.

Meld u aan voor het inwonerspanel op elburgspreekt.nl. Dank voor het laten horen van ons geluid!Verkiezingen in zicht


Arjan Klein (lijsttrekker)
Na mijn benoeming als lijsttrekker in het voorjaar is er alweer meer dan een half jaar verstreken. Geen rustig half jaar, want het bestuur heeft ondertussen advies gekregen van een selectieadviescommissie over de kandidatenlijst en het heeft over de lijst besloten. Nadat het bestuur tijdens de ledenvergadering van september de mening van de leden heeft gevraagd.

Het is maar goed ook dat de kandidaten bekend zijn. De verkiezingen zijn D.V. op 16 maart 2022, nog minder dan vijf maanden! De komende tijd zullen we werken aan de verkiezingscampagne. In de aanloop naar maart zult u zéker van ons horen!Leestips


Meld uw eigen leestip bij Dirk Bok

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)