SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Maatwerk voor instellingen

De effecten van de coronacrisis dringen door tot in al de geledingen van onze samenleving. Mogelijk heeft het coronavirus u persoonlijk getroffen, of heeft u een tijd in quarantaine moeten verblijven. We zien ons beperkt in onze sociale contacten. Ondernemers worden geconfronteerd met het wegvallen van (een deel) van de omzet en is er onzekerheid over de toekomst. Net als tijdens de eerste golf worden er weer verschillende steunmaatregelen ingezet vanuit de overheid.
Ook de gemeente draagt hierin bij. Afgelopen raadsvergadering hebben we ingestemd met de invulling van 1 miljoen euro van het zogenaamde coronabudget. Onderdeel van het budget betreft maatwerk voor maatschappelijke instellingen. Onze gemeente telt heel wat maatschappelijke en culturele instellingen. Denk bijvoorbeeld aan alle verenigingen, gemeenschapshuizen en musea. Verenigingen die hun inkomsten zien afnemen doordat acties niet door kunnen gaan, de gemeenschapshuizen waar de toeloop fors is gedaald en de musea die de bezoekersaantallen drastisch zien slinken.

In het pakket aan maatregelen wordt aangegeven dat er maatwerk geleverd zal worden met als criterium dat het voortbestaan van de instellingen niet in gevaar mag komen. In de bespreking hebben we als SGP-fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van deze instellingen. Hoewel het niet haalbaar bleek om op voorhand de situatie bij alle verenigingen en instellingen in kaart te brengen, werd toegezegd dat er ruimhartig zal worden opgetreden indien de situatie daarom vraagt. Een duidelijk signaal waar we als SGP fractie blij mee zijn.

Het is van groot belang voor onze lokale samenleving dat de verenigingen en culturele instellingen in stand blijven. Dat ze belangrijkzijn, is te zien aan de talrijke vrijwilligers die zich, nu mogelijk op een wat lager pitje, belangeloos inzetten voor het behoud van onze plaatselijke geschiedenis. Iets waar jaren aan gewerkt en gebouwd is, zou in de huidige crisis in korte tijd afgebroken kunnen worden. En het is dan nog maar de vraag òf en wàt er voor in de plaats terug komt.

Door bijvoorbeeld donateur te worden kunt u ook nu uw steentje bijdragen. En mochten de omstandigheden het (weer) toelaten, breng (weer) eens een bezoek aan de vele musea die onze gemeente rijk is!

SGP-fractie Elburg

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)