SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Terugblik

Door: Dirk Bok, raadslid

Het einde van het vergaderseizoen 2020/’21 is een goed moment om terug te kijken op het eerste jaar dat ik volledig meewerkte als raadslid. Een rol die me overigens een beetje overkomen is. Het is nooit mijn ambitie geweest om raadslid te worden, maar het werd me zo’n vier jaar geleden door het bestuur gevraagd, en ik ben op dat verzoek ingegaan. Raadslid ben ik naast mijn (meer dan) full-time baan als informatiemanager bij de politie.

Het raadslidmaatschap is duidelijk anders dan de functies die ik tot nog toe vervuld heb binnen onze partij: dat waren allemaal bestuursfuncties, bij de SGP-jongeren (dat is al een tijdje geleden…) en in het provinciaal bestuur van Gelderland. Het ene werk doe je achter de schermen, als raadslid werk je voor de camera. Alles wat je zegt tijdens een commissie- of raadsvergadering wordt opgenomen. En dat wordt soms later vóór, maar vaker tegen je gebruikt.

Het afgelopen jaar heb ik over verschillende onderwerpen het woord gevoerd, waaronder:

 • De Woonvisie bevat de richting voor de woningbouw in de afgelopen tien jaren.
  Bij de raadsvergadering vorig najaar heb ik begrip getoond voor de lastige situatie: wachtlijsten lopen op, spoedzoekers moeten snel en goed geholpen kunnen worden, gezinnen moeten een onderdak, starters een begin, senioren een nieuw begin. Ik heb benadrukt dat we juist daardoor concreet willen weten waar we aan toe zijn. Samen met enkele andere fracties hebben we om een “woonplanning” gevraagd. Vanwege het grote belang is dat nu het eerste vaste onderdeel van het Raadsdashboard!
  Daarnaast heb ik gevraagd om “mogelijkheden om voor de onderkant van de koopwoningmarkt de betaalbaarheid te vergroten”. Er zijn gemeenten die daarvoor creatieve mogelijkheden hebben bedacht, zoals Zaanstad. Kijk bij de Leestips onderaan deze nieuwsbrief voor meer informatie.
 • Omgevingswet en omgevingsvisie Doornspijk
  De nieuwe Omgevingswet is haast te mooi om waar te zijn: als een initiatiefnemer in de toekomst iets wil (bouwen bijvoorbeeld) kan hij direct via internet alle informatie vinden die belangrijk is. Ziet hij mogelijkheden, dan kan hij die meteen gebruiken, krijgt snel een reactie op zijn verzoek en kan meteen aan de slag. Ik ben lid van de werkgroep Omgevingswet vanuit de gemeenteraad. Ook heb ik het proces van het maken van de Omgevingsvisie voor Doornspijk gevolgd.
 • Duurzaamheid
  Goed zorgen voor de schepping mag van ons verwacht worden. Al zijn we daar niet de enige partij in. We zijn bij het thema “duurzaamheid” vooral op zoek wat lokaal de beste balans is tussen investeringen die door de gemeente of de inwoner worden gevraagd en de landelijk vastgestelde klimaatdoelen. Met onze Tweede-Kamerfractie zijn we van mening dat we niet ondoordacht ons hele land vol moeten zetten/leggen met windmolens en zonnepanelen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de lasten van aanpassingen in de woning voor inwoners.
 • Regionale Energie Strategie (RES)
  De RES is een landelijk georganiseerd project om alle regio’s en gemeenten te laten aangeven wat zij gaan bijdragen aan de landelijke energiebehoefte. Wij vinden dat we enerzijds landelijk moeten aangeven dat het anders moet, maar gegeven de afspraken die nu landelijk zijn gemaakt, wel als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom zijn we akkoord gegaan met een onderzoek naar windmolens langs de Veluwemeerkust. Of ze daar kunnen komen, is overigens nog maar zeer de vraag.

Dit is een klein inkijkje in de onderwerpen waarmee ik ben bezig geweest. Natuurlijk kunt u mij altijd benaderen als u over deze of andere onderwerpen vragen hebt of wilt meedenken. Mijn gegevens treft u aan op sgpelburg.nl/fractie.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)