SGP    Lokaal    Tweede Kamer    Eerste Kamer    Eurofractie    Wetenschappelijk Instituut    SGP-jongeren

Recreatiezonering: ook op De Haere

Door: Dirk Bok

Op 14 juli werden we als gemeenteraad geïnformeerd over “recreatiezonering”. Dit is het indelen van de Veluwe (het Natura-2000-gebied) door de provincie Gelderland (in overleg met belanghebbenden) in verschillende zones. Van zones A, met speeltoestellen, gewegwijzerde routes, ruimte voor evenementen en kamperen, tot zones D, waar planten en dieren ongestoord kunnen leven, niet door mensen gehinderd. Die avond was er ook een boswachter, die vertelde ons dat dit óók wat betekent dicht bij huis: bij “de zaondverstuuving”, oftewel: natuurgebied De Haere.

Clara Wilken van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), legde uit dat De Haere een uniek natuurgebied is: een hoge natuurwaarde èn een hoge recreatieve waarde: wie heeft er immers nog nooit een verjaardagsfeestje gevierd? Dat recreëren èn behoud van de natuur moet volgens de provincie en GLK meer in balans worden gebracht. Zo is De Haere een hondenlosloopterrein.

Honden stoppen echter niet aan de rand van het zand en verstoren de natuur daar omheen. Die onrust zorgt voor het verdwijnen van soorten die voorheen wel voorkwamen op De Haere, zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de tapuit. De nachtzwaluw broedt bijvoorbeeld aan de randen van de heide, goed gecamoufleerd, maar wordt door honden ruw gestoord.

Het plan is om dit gebied te voorzien van andere routes, misschien ook de locatie van de parkeerplaats te veranderen en daardoor de natuur meer rust te geven. Het gebied blijft wel toegankelijk, maar er worden maatregelen genomen om de natuur te behouden en te versterken. Eind augustus is er een informatieavond over voor belanghebbenden, buurtbewoners en ondernemers. Tot die laatste groep horen recreatieondernemers, maar ook maneges in de buurt. De maatregelen zijn in het belang van de natuur, maar ook in het belang van agrariërs. Als door maatregelen in natuurgebieden soorten terugkomen of in aantal toenemen, verlicht dat de druk op agrariërs om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen.

Meer lezen?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie/inspiratie! (zichtbaar na goedkeuring)